Human Design sistema ©

Human Design žmogaus asmeninė diagrama (kūnografas)

Žmogaus asmeninė diagrama yra vizuali Human Design išraiška, kuri perteikia visos sistemos esmę. Kūnografas reprezentuoja informaciją, išreikštą grafinėje sintezėje, kurią galime suvokti intuityviai.

Tai paprasta ir aiški žmogaus prigimtinės struktūros išraiška. Viskas, kas pavaizduota diagramoje yra susiję su žmogaus kūnu. Tai it laidinė kanalų sistema, kuri perteikia visą susijusią informaciją bei suteikia mums gilias įžvalgas apie tai, kaip iš esmės funkcionuoja žmogus.

 

Kiekvienoje diagramoje yra:

Centrai, Vartai (Heksagramos), Kanalai

 

36 kanalai, kurie sujungia 64 Vartus, esančius 9 Centruose. Kai dveji vartai, esantys skirtinguose centruose, susijungia susidaro kanalas.

Duomenų bankas:

Duomenys – astrologinė informacija yra paverčiama į Heksagramas, kinų Permainų Knygoje nurodytas I’Ching Eilutes, tuomet gauta informacija kopijuojama į kūnografą, atsižvelgiant į heksagramą atitinkančius Vartus.

RTEmagicC_Rave_Chart_3_25.JPG

Pvz. Saulė 3°30’ Dvynių žvaigždyne atitinka 20Heksagramą, 4 Eilutę.

Kūnografas sudaromas remiantis dviejų datų skaičiavimais:

Sąmoningoji pusė ir Pasąmoninė pusė

Gimties momentu užfiksuota data (nurodo mūsų sąmoningąją pusę) ir 3 mėn. iki gimimo fiksuota data (nurodo mūsų pasąmoninę pusę)

pvz. Bob Dylan, Gegužės 24th 1941, 21.05 Duluth, Minnesota
Sąmoningoji pusė: gegužės 24 d.  1941 m., 21.05 (vietiniu laiku) Pasąmoninė pusė: Sausio 24 d. 1941 m., 12.18.19 (GMT)

 bob dylan

  • – Skaičių stulpelis dešinėje (pažymėta juoda spalva) – tai, ką patys žinome apie save, ką savyje atpažįstame arba mūsų sąmoningoji pusė – remiasi skaičiavimais mūsų fizinio gimimo momentu.- Skaičių stulpelis kairėje (skaičiai raudona spalva) – nurodo mūsų neatpažintąją dalį, kitaip – pasąmoningąją pusę, kuri remiasi skaičiavimais būtent tuo momentu, kai Saulės pozicija buvo 88°, apytikriai likus 3 mėnesiams iki gimimo.Tai laikas, fiksuojamas dar prenatalinėje būsenoje, kai kūdikis besivystydamas įsčiose pasiekia atitinkamą vystymosi tarpsnį ir jau būna pasiruošęs priimti „sielą”, savo savastį. Vaizdžiai sakant, kai mūsų biogenetinė „mašina” jau yra pasiruošusi priimti „pakeleivį” – žmogaus sąmonę.

Centrai

Visi kūnografe esantys centrai Human Design Sistemoje© remiasi senovės Indijos čakrų sistema. Kiekvienas centras atlieka tam tikrą funkciją, kuri gali būti fiksuota ir stabili arba atvira ir besiformuojanti. Centrų aktyvacija, kanalai, jungiantys centrus bei jų konfigūracija lemia keturis pagrindinius žmonių tipus.

ZENTREN mit Nummer

Šakninis centras  (9)

Šis centras reprezentuoja  gebėjimą valdyti stresą bei situacijas, kai esame veikiami adrenalino. Tai vienas varomųjų centrų. Jei šis centras atviras, toks žmogus labiau linkęs pasiduoti stresinėms situacijoms, aplinkinių daromam spaudimui, ir atvirkščiai, jei šakninis centras yra užpildytas, adrenalinas tampa pagrindine žmogaus varomąja jėga gyvenime.

Sakralinis Centras (8)

Šis centras atstovauja fizinę energiją ir seksualumą, kuris taip pat yra vienas iš 4 žmogaus varomųjų centrų. Tai žmogaus darbinė jėga. Šis centras aktyvuotas net pas 70% planetos gyventojų, kuris nurodo tam tikrą žmogaus tipą – “Generatorių”.

Emocinis Centras (7)

Tai centras,  reprezentuojantis žmogaus emocijas ir jausmus. Tai dar vienas varomasis centras. Šis centras nurodo ar žmogus linkęs prisiimti kitų emocijas ir jas išgyventi kaip savo, ar jis labiau savo emocijomis įtakoja kitus.

Ego Centras (6)

Šis centras reprezentuoja valią. Tai taip pat varomasis centras, kuris nurodo ar valia žmoguje veikia nuosekliai ir pastoviai.

Blužnies Centras (5)

Šis centras atstovauja žmogaus gebėjimą vadovautis instinktyviu ir intuityviu žinojimu, nurodo ar tai nuosekliai ir spontaniškai prieinamas žinojimas, kiek žmogus gali pasikliauti savo spontaniška intuicija. Be to, šis centras atstovauja ir žmogaus imuninės sistemos funkcionavimą.

G Centras (4)

Tai centras, atstovaujantis savasties tapatybę, nurodo kryptį gyvenime bei gebėjimą mylėti. Šio centro veikla nusako ar žmogus atviras įvairioms veikloms gyvenime, neprisiriša, nebijo keisti savo gyvenimo krypties, ar atvirkščiai, linkęs apsistoti ties viena kryptimi, kuri ir tampa vedančiąja viso gyvenimo metu

Gerklės Centras (3)

Šis centras atsakingas už kalbą, gebėjimą reikšti mintis, perteikti žinią auditorijai bei veikti. Čia galime numatyti, kokia taktika žmogus turėtų vadovautis prieš pradėdamas kalbėti, kalbėjimo metu ar prieš imdamasis veiklos. Būtent gerklės centro aktyvacija, jungtys bei kanalų konfigūracija su kitais centrais labai svarbūs nusakant žmogaus individualų Tipą.

Adžna Centras (2)

Šis centras atstovauja žmogaus intelekto bei mąstymo potenciją. Ši sritis nusako kiek žmogus yra atviras naujai informacijai ir ar turi savo nuosekliai veikiančią mąstymo strategiją, kuria nuolat vadovaujasi gyvenime.

Galvos Centras (1)

Šis centras nurodo kaip sužadinama, inspiruojama žmogaus psichinė, mentalinė energija.  Čia galima įžvelgti, kiek žmogus yra atviras idėjoms, ar asmuo labiau linkęs inspiracijoms, jį pasiekiančioms iš aplinkos, ar mentaliniame lygmenyje jis labiau linkęs vadovautis jam įprastu ir tik jam būdingu būdu.

Aktyvacija

Jei, remiantis astrologiniais duomenimis, aktyvuojamas visas kanalas, (kai susijungia 2 vienas priešais kitą esantys vartai), tuomet aktyvuojasi abu centrai, kurie bus pažymėti tam tikra spalva. Tai vadinasi aktyvacija.

 

Žmogaus diagrama nurodo:

  • Fiksuotą asmenybės pusę – nuolatines mūsų charakterio savybes:
    Jei kuris nors asmens kūnografe esantis centras ar kanalas yra aktyvuoti, jie nurodo tam tikras mūsų charakterio savybes, kurios nekinta ir pastoviai išlieka visą gyvenimą. Tai, kas yra fiksuota mūsų asmenyje – nekinta, nuolat galime pasikliauti, kas iš esmės ir yra tai, kuo esame. Kai kurias savo savybes atpažįstame, kai kurių ne, priklausomai nuo to, sąmoningam ar pasąmoningam lygmenyje jos aktyvuotos.
  • Atvira asmenybės pusė:
    Mūsų diagramoje esantys atviri centrai nurodo tai, kas nėra mūsų stiprioji asmenybės pusė, kur yra atvira erdvė mokymuisi ir prisitaikymui. Būtent mūsų atviri centrai sąlygoja prisitaikymą ir potencialią galimybę pasiduoti kitų įtakai. Neaktyvuoti centrai nurodo kokias pamokas turime išmokti šioje “gyvenimo mokykloje”. Atviruose centruose taip pat bus tiek sąmoningai, tiek pasąmoningai aktyvuotų savybių.

 

Žmogaus asmeninė diagrama yra visos Human Design duomenų analizės pagrindas. Jos unikali konfigūracija padeda:

 

  • atskleisti kiekvieno žmogaus individualią sanklodą paprastu ir suprantamu būdu.
  • atskleisti įtakas, kokias žmogus patiria iš jį supančios aplinkos, kasdienybėje (praeityje, dabartyje ir ateityje)
  • atskleisti tai, kas du žmones jungia ir/ar skiria

 

Energetinės tėkmės srautas kūnografe tai aktyvuota, pastovi ir nuolatinė mūsų asmenybės pusė. Kiekviename asmeniniame žemėlapyje yra penkios galimos energetinio srauto konfigūracijos:

 

keine definition
1) nėra vientisos energetinio srauto grandinėsšiai grupei priklauso tik apie 1% žmonijos, kurie neturi jokių aktyvuotų centrų savo kūnografe; tai taip vadinami Reflektoriai
einfache Definition
2) vientisa energetinio srauto grandinė/konfigūracijakai visi kūnografe esantys aktyvuoti centrai ar jų grupės tarpusavyje kanalais jungiasi į vientisą grandinę be pertrūkių.
gespaltene Definition
3) dvisrautė – energetinis srautas pasidalinęs į dvi daliskai kūnografe susidaro kelios aktyvuotų centrų grupės, kurios tarpusavyje nesijungia nė vienu kanalu (atitinka posakį „Mano krūtinėje, deja, gyvena kelios sielos”).
Dreifach gespaltene Definition
4) trisrautė
– energetinis srautas pasidalinęs į tris daliskai yra trys aktyvuotų centrų grupės, kurios funkcionuoja atskirai ir tarpusavyje nesijungia jokiu kanalu
4 fach spaltung

5) ketursrautė – energetinis srautas pasidalinęs į keturias dalis

kūnografe yra keturios aktyvuotų centrų grupės, kurios taip pat tarpusavyje nesusijungia.

4 Žmonių Tipai

Nepaisant to, kad egzistuoja didžiulė žmonijos įvairovė, galima išskirti 4 pagrindinius žmonių tipus. Žmogaus Tipas sąlygoja jo veikimo Strategiją, kuria žmogus turėtų remtis bei vadovautis gyvenime, bendraujant su kitais žmonėmis. Žmogaus Tipas yra atskaitos taškas, nuo ko prasideda bet kokia Human Design analizė. Dėka Strategijos, kiekvienas žmogaus tipas mokosi jam tinkamiausios taktikos tam, kad maksimaliai sumažintų trintį jį supančioje aplinkoje, su kuria žmogus nuolat susiduria (tiek iš vidaus, tiek iš išorės).

Strategija

Human Design sistemoje visi keturi žmonių tipai turėtų vadovautis jiems skirta strategija gyvenime ir ypač sprendimų priėmimo procese.

 Šie 4 žmonių Tipai yra:

Manifestatorius

Požymiai: tai toks žmogaus tipas, kurio kūnografe vienas ar daugiau varomųjų centrų (Ego, Šakninis, Emocijų) kanalu jungiasi prie Gerklės centro, o Sakralinis centras yra atviras.
Tai “energetinis tipas”, (kaip ir Generatorius)
Strategija: veikti


Manifestatoriai sudaro tik apie 8% planetos gyventojų. Šio tipo žmonių yra mažuma, tai toks žmonių tipas, kuris nemėgsta, kai jo veiksmų laisvė yra ribojama ar kontroliuojama. Tai grynai energinis tipas, kuris sutvertas veikti, generuoti idėjas, jas realizuoti. Tačiau jų veikla visuomenėje labai dažnai susiduria su pasipriešinimu, atmetimu, o ypač mažieji manifestatoriai yra dažniausiai baudžiami vaikai. Kad sumažintų aplinkinių žmonių priešiškas reakcijas bei iš to kylančią trintį, dėl ko manifestatoriai išgyvena stiprų pyktį, prieš imdamiesi bet kokios veiklos, jie turėtų įprasti apie tai informuoti aplinkinius.

Strategija

Manifestatoriaus Strategija yra informuoti. Šio tipo žmonės privalo informuoti aplinkinius apie savo veiksmus prieš imantis veiklos. Tokiu būdu vietoj pasipriešinimo, manifestatorius supantys žmonės taps jų sąjungininkais.

Generatorius

Požymiai: kūnografe aktyvuotas Sakralinis centras.Tai “energetinis tipas”, (kaip ir Manifestatorius)
Strategija: laukti

Generatoriai sudaro apie 70% žmonijos, pusė jų yra “gryni” Generatoriai, kita pusė – „manifestuojantys” Generatoriai, (jei bent vienas varomasis centras jungiasi su Gerklės centru). Jei gyvenime Generatoriai elgiasi kaip Manifestatoriai, ta priešprieša, su kuria jie susiduria, įneša daug nusivylimo, nuovargio ir galiausiai veda prie išsekimo. Generatoriai turi mokytis išlaukti pasiūlymų ar kvietimų iš pačio gyvenimo. Kiekvienas pasiūlymas generatoriui iššaukia tam tikrą kūno reakciją, kuria remiantis jis turėtų kvietimą priimti arba atmesti ir tik po to imtis veiklos arba ne. Kitaip tariant, tokia gyvenimo strategija reiškia: nesiimkite iniciatyvos patys, nustokite švaistyti energiją vaikydamiesi sėkmės, tiesiog laukite, išlaukite pasiūlymo ir stebėkite, kokį atsakymą siunčia jūsų kūnas.

Strategija

Generatoriaus Strategija yra sulaukti atsakymo. Kitaip tariant, šio tipo žmonės privalo sulaukti pasiūlymo, užklausimo pasiekiančio juos iš pačio gyvenimo, kokia tai bebūtų forma ir sulaukti savo kūno reakcijos.

Projektorius

Požymiai: Sakralinis centras atviras, o Gerklės centras nėra sujungtas su nė vienu varomuoju centru.
Tai “ne-energinis tipas” (kaip ir Reflektorius)
Strategija: laukti

Apie 21% žmonijos gyventojų yra Projektoriai. Jų dovana – gebėjimas efektyviai panaudoti turimus resursus, tikslingai nukreipti tiek Generatorių, tiek Manifestatorių energiją produktyviai veiklai, jiems vadovauti bei padėti judėti pirmyn. Tačiau Projektorių veikla bus efektyvi tik tuomet, jei aplinkiniai pastebės bei įvertins jų gebėjimus. Jų strategija yra: išlaukti kol juos pastebės ir gaus pakvietimą – kvietimą mylėti, dirbti, vesti… Projektoriai tai žmonės, kurie patys, savo iniciatyva neturėtų imtis veiklos, kaip tik atvirkščiai – jie turėtų laukti, kol juos pastebės aplinkiniai, įvertins, priims ir pakvies imtis veiklos.

Strategija

Projektoriaus Strategija yra sulaukti kvietimo. Tai reiškia, šio tipo žmonės nukreips savo energiją produktyviai tik tuomet, kai kas nors pastebės jų gebėjimus ir oficialiai pakvies kokiai nors veiklai.

Reflektorius

Požymiai: visi centrai atviri
Tai “ne-energinis tipas” (kaip ir Projektorius)
Strategija: laukti

Reflektoriai – pati rečiausia žmonių grupė, kurią sudaro tik 1% planetos gyventojų. Jų kūnografe visi centrai atviri t.y. nė vienas centras nėra aktyvuotas (nuspalvintas kokia nors spalva), todėl jie turi duotybę kitus išjausti labai giliai. Jei Reflektorius suvokia ir vertina savo prigimtį, per gyvenimą jie gali sukaupti itin didelę ir gilią išmintį, tačiau dažnai nutinka taip, kad jie giliai nusivilia pačiu gyvenimu. Reflektoriaus raktas į savęs, savo ritmo suvokimą yra mėnulio fazių kaita. Prieš priimdamas bet kokį sprendimą reflektorius turėtų išlaukti pilną menulio fazių ciklą (28 dienas).

Strategija

Reflektoriaus Strategija yra prieš priimat sprendimą, išlaukti 1 mėnesį.  Prireiks laiko ir ilgos savistabos, (bei dalinimosi su kitais žmonėmis), kol sprendimų priėmimo mechanizmas taps aiškus ir priimtinas kiekvienam reflektoriui individualiai.

Profilis

Egzistuoja 12 skirtingų profilių, kurie nusako pagrindinius principus, kuriais žmogus vadovaujasi savo gyvenime. Tiksli informacija, žinoma, išryškėja bei atsiskleidžia visų skirtingų diagramos detalių sąveikoje.

profil 1_3Profilis 1 / 3

sudaro apie 15% žmonijos

Pirmasis skaičius (1) nurodo profilį žmogaus, kuris gyvenime yra savotiškas “tyrinėtojas”, linkęs įsigilinti į reiškinių prigimtį, siekia tapti autoritetingu žinovu, jam būtina įgyti tvirtą pagrindą bei žiniomis pagrįsti savo pasaulio suvokimą. Pasąmoningoji pusė (3) parodo kitą, dažnai priešingą žmogaus pusę. Tai anarchistinės dvasios turinti asmenybė, kuri aptikusi bet kokią klaidą, tuoj pat siekia ją ištaisyti.Tvirtas pagrindas ir saugūs pamatai visais lygmenimis šio tipo žmogui yra svarbiausia.

profil 1_4Profilis 1 / 4

apie 2% žmonijos

Sąmoningoji pusė nurodo tą patį žmogaus polinkį surinkti stiprią duomenų bazę, ir, laikui bėgant, tapti savo srities žinovu.Pasąmonę žyminti 4-oji eilutė šiam žmogui padeda pastebėti, kad “kažkur aplinkui” egzistuoja ir kiti žmonės. Tai labai draugiški žmonės, jie siekia užmegzti ryšius, juos plėsti ir palaikyti draugiškus santykius, o tuo pačiu išlaukia tinkamo momento bei progos tam, kad apreikštų tam tikrą savo žinią. Šio tipo žmonės savo artimoje draugų, pažįstamų aplinkoje, moka išlaukti tinkamo laiko bei momento tam, kad pasidalintų savo sukauptomis žiniomis, kurios daro poveikį aplinkiniams.

profil 2_4Profilis 2 / 4

apie 15% žmonijos

Tai žmonės pasižymintys talentais, kurių patys nė nepastebi, į tai atkreipia dėmesį juos supantys žmonės. Šio profilio žmonės mėgsta būti atokiau nuo kitų, jiems patinka atsišlieti nuo visuomenės, užsiimti sau įdomia, juos įkvepiančia veikla.  Pasąmoningoji 4 eilutė nurodo priešingą žmogaus pusę, todėl tai socialūs, draugiškus santykius palaikantys žmonės, ieškantys progos ir tinkamo laiko pasidalinti savo žiniomis, patirtimi.
Šio profilio žmonės turi sulaukti kvietimo tam tikrai veiklai. Išsilavinimas, parama yra labai svarbūs, o finansinė priklausomybė bei globos laikotarpis gali užtrukti ilgėliau.

profil 2_5Profilis 2 / 5

apie 2% žmonijos

Sąmoningai suvoktoji pusė nurodo “atsiskyrėlį”, kuris labiausiai norėtų, kad jo niekas netrukdytų, todėl dažnai besisukanti mintis šių žmonių galvoje “palikit mane ramybėj”, “ko jie visi iš manęs nori?” Pasąmoningoji 5 eilutė nurodo  žmonių gebėjimą efektyviai ir praktiškai spręsti problemas įvairiais klausimais. Tiek dėl 2 eilutės, tiek 5 eilutės, šio tipo žmonės dažnai sulaukia daug lūkesčių iš kitų žmonių.
Šiems asmenims, kurie mėgsta kartais atsitraukti ir pabūti visuomenės nuošalyje, svarbu išlaikyti “sveiką atstumą” tarp savęs ir išorinio pasaulio, kadangi lūkesčių gausa jų atžvilgiu, kelia didžiulį spaudimą ir tai gali kelti net savotišką paranoją.

profil 3_5Profilis 3 / 5

apie 15% žmonijos

Sąmoningai suvoktąją pusę nurodo 3 eilutė, kuri turi pavadinimą “anarchistas ir kankinys”. Tai žmonės, kurie nuolat papuola į keistas situacijas, dramatiškus santykius tam, kad per savo asmeninę patirtį atrastų kas sistemoje ar tuose santykiuose neveiksminga ar veikia ne taip. Mokymasis iš klaidų ir būtinybė patirti didžiulę gyvenimo įvairovę šio tipo žmonėms turi didžiulę svarbą.
Pasąmoninė šio tipo pusė ieško universalių sprendimų, kuriuos galėtų pritaikyti spendžiant įvairiausio tipo problemas. 5 eilutė pavadinimu “eretikas” nuolat kelia klausimus dėl visuomenėje nusistovėjusių standartų ir taisyklių, o metaforiškai šį žmogaus tipą žmonės įvardintų kaip generolą, kuris kriziniu laikotarpiu galėtų efektyviai ir sumaniai rasti sprendimus bei išeitis iš susiklosčiusios situacijos.
Šio profilio žmonėms svarbu įsisąmoninti, kad gyvenime pasitaikančios klaidos yra jų tobulėjimo būtina sąlyga.

profil 3_6Profilis 3 / 6

apie 2% žmonijos

Tai vienas iš keturių profilių, kai šio tipo žmonių gyvenimą galima suskirstyti į tris etapus – nuo gimimo iki maždaug 30 metų, nuo 30 – 50 metų ir nuo 50 ir daugiau.
Maždaug iki 30 metų, tiek sąmoningam tiek pasąmoniniam plane šio profilio žmonių gyvenime dominuoja išbandymų ir klaidų leitmotyvas. Tai tarpsnis, kurį lydi vidinis chaosas, klaidos, pesimistinės nuotaikos, išgyvenimai dėl nesusiklosčiusių santykių.
Labai svarbu, kad šiame etape žmogus neužsidarytų savigraužoje, o suvoktų, kad klaidos yra neatskiriama jo gyvenimo, vidinio augimo ir mokymosi dalis.
Antrajame gyvenimo tarpsnyje, maždaug nuo trisdešimties metų, gyvenimo pobūdis pradeda keistis, šie žmonės tampa stebėtojais, administruojantys, vadovaujantys, valdžios institucijose dirbantys asmenys. 30 metų kaupta patirtis ir įgyta ištvermė atveria tokiems žmonėms objektyvaus stebėtojo gebėjimus.
Tikrasis iššūkis prasideda jau sulaukus 50 metų. Žmonės, kurių profilyje yra 6 eilutė paprastai kitiems tampa sektinu pavyzdžiu ir galiausiai atranda “sielų draugystės” svarbą ir paskirtį.

profil 4_6Profilis 4 / 6

apie 15% žmonijos

Sąmoningoji profilio 4 eilutė pavadinimu “oportunistas” apibūdina žmones, kurie paprastai gyvenime būna gana nelankstūs, visuomet užsiėmę ieškodami draugijos ar palankios jiems terpės, kad galėtų apreikšti savo tiesas, apie kurias norėtų, kad sužinotų visas pasaulis.
Pasąmoningoji profilio pusė nurodo tai, kad žmogaus gyvenimas vyks trimis etapais, kurie buvo aptarti anksčiau. Pirmuosius trisdešimt metų lydės chaosas bei nesusipratimai, kitus 20 metų – atsiribojimo, atsitraukimo nuo visuomeninio gyvenimo verpetų, kas galiausiai veda į tarpsnį, kuomet tampama sektinu pavyzdžiu, įgyjamas pripažinimas visuomenėje. Žmonėms, turintiems 3/6 ir 4/6 profilį šie procesai yra mažiau pastebimi, nes tai žymi jų pasąmoningoji pusė, todėl sąmoningoji asmenybės pusė šių dėsningumų gali ir nepastebėti.

profil 4_1Profilis 4 / 1

apie 2% žmonijos

Šis profilis yra lyg tiltas tarp asmeninio likimo ir viršasmeninės karmos.
Sąmoningoji asmenybės pusė, kurią atstovauja 4 eilutė, tai “oportunistas”, užsiėmęs draugiškų santykių mezgimu, kurie atveria naujas galimybes ir progas pasireikšti. Tuo tarpu pasąmoningoji pusė verčia susikurti tvirtą pagrindą po kojom, kuris turi būti perteiktas aplinkiniam pasauliui identiškai tiksliai, be nuokrypių, draugiškai be chaoso ar adaptacijos.Šio profilio žmonėms ypatingai svarbu įgyti gerą išsilavinimą, kuris padėtų jiems susikurti tvirtą pagrindą, kadangi tas žinių bagažas lydės juos visą gyvenimą, todėl šis pagrindas turi jiems teikti tvirtumą ir stabilumą.

profil 5_1Profilis 5 / 1

apie 15% žmonijos

Penktoji eilutė, reprezentuojanti sąmoningai suvoktą šio profilio pusę, nurodo žmogaus savybę būti matomu visuomeninėje veikloje, aktyviu socialinėje erdvėje bei turi gebėjimą pateikti praktiškus problemų sprendimo būdus. Dėl daugybės lūkesčių, visuomenėje šie žmonės paprastai palieka gerą įspūdį, yra gerbiami bei sudaro respektabilų įvaizdį, kuris trunka tol, kol šio tipo žmonės geba efektyviai bei praktiškai spręsti iškilusias problemas.
Pasąmoningoji profilio pusė nurodo asmens siekį susikurti tvirtą, žiniomis grįstą pagrindą, kuris turi būti stabilus ir patikimas tam, kad galėtų išpildyti žmonių lūkesčius. Tačiau jei šie asmenys jaučia pernelyg daug kitų žmonių lūkesčių savo atžvilgiu bei patiria per didelį spaudimą ypač ankstyvame amžiuje, ilgainiui tai gali kelti paranoją.

profil 5_2Profilis 5 / 2

apie 2% žmonijos

Kaip ir 2/5 profilio atveju, dėl 2 ir 5 eilučių, šio tipo žmonės jaučia padidintą dėmesį savo atžvilgiu bei daugybę kitų žmonių lūkesčių nukreiptų į juos. Dėl 5 eilutės, kuri veikia sąmoningam lygmenyje, paprastai  aplinkiniai šio profilio žmonėse mato gelbėtojus, o dėl 2 eilutės, kuri veikia pasąmoningam lygyje, žmonės linkę manyti, kad šio tipo žmonės žino ir gali suteikti jiems būtent tai, ko jiems reikia. Šio tipo žmonėms labai svarbu išlaikyti atstumą tarp savęs ir supančio pasaulio, tačiau tai dar labiau sustiprina jų trauką. Tokius žmones gana sunku įtraukti į kokią nors bendrą veiklą, nebent jie patys save stipriai motyvuoja.
Tam, kad šio tipo žmonės tobulėtų bei mokėtų išlaikyti savo vidinę ramybę, svarbu tai ugdyti bei lavinti. 5/2 profilio vaikams patartina sudaryti ramias ir taikias augimo sąlygas, kad per didelis aplinkos spaudimas neišprovokuotų paranojos.

profil 6_2Profilis 6 / 2

apie 15% žmonijos

Dėl 6 eilutės, šio profilio žmonių gyvenimas gali būti skirstomas į 3 etapus, kuriuos pats žmogus gali pastebėti, nes tai profilio sąmoningoji pusė. Iki 30 metų, šie žmonės susidurs su daugybe iššūkių, klaidų ir išbandymų, kas paprastai būna dominuojantis jų gyvenimo leitmotyvas šiame amžiaus tarpsnyje. Tačiau esminis uždavinys yra tapti įkvepiančiu, sektinu pavyzdžiu visuomenėje, ko dažnai tikisi visuomenė iš šio tipo žmonių jau nuo pat pradžių.Pasąmoningoji profilio pusė traukia aplinkinių lūkesčius, todėl atsiribojimo ir atsitraukimo galimybė nuo sociumo labai svarbus faktorius. Tačiau tokia galimybė tampa prieinama tik antrajame gyvenimo etape, maždaug po 30 metų, kai šie žmonės įgyja objektyvaus stebėtojo savybių ir geba daryti įtaką visuomenei.
Po 50 gimtadienio 6/2 profilio žmonės vėl įsitraukia į visuomenines veiklas, iš aktyvaus stebėtojo tampa sektinu, įkvepiančiu pavyzdžiu.

profil 6_3Profilis 6 / 3

apie 2% žmonijos

Šio profilio žmonės taip pat išgyvena savo gyvenimą trimis etapais. Pirmajame tarpsnyje tiek sąmoningam tiek pasąmoniniam plane dominuoja išbandymų ir klaidų motyvas.
Šio profilio vaikams reikalinga atidi priežiūra ir parama, kuri padėtų šiuo chaotišku laikotarpiu, tačiau tuo pačiu reikia suteikti ir pakankamai laisvės patiriant gyvenimo išbandymus ir jame pasitaikančius iššūkius pernelyg nesikišant, be didelės intervencijos ir lūkesčių. Labai svarbu, kad rinkdami savo gyvenimo pamokas jie išmoktų matyti šviesiąją savo padarytų klaidų pusę ir nebūtų už jas baudžiami.
Antrajame gyvenimo tarpsnyje ateina metas atsitraukti nuo intensyvios visuomeninės veiklos, šie žmonės tampa objektyvūs stebėtojai, tačiau ir šiame etape tai nebus visiškos ramybės laikotarpis, kadangi pasąmoniniame plane veikianti 3 eilutė ir toliau trauks įvairiausius išbandymus.
Nors atsitraukimo iš visuomenės tarpsnyje nepavyko patirti visiškos ramybės bei išlaikyti atstumą nuo išorinio pasaulio, tačiau didžiulė gyvenimo metu sukaupta patirtis tampa neįkainojamu lobynu, kuris atsiskleidžia būtent trečiajame etape.

Vidinė Taktika

 

Inneren-AutoritaetenInneren-Autoritaeten

Vidinė taktika, tai dar vienas mums skirtas įrankis, kuris padeda priimti asmeniškai mums tinkamiausius sprendimus. Tačiau norint giliau suvokti kaip veikia šis mechanizmas, reikia daug gilesnių Human Design žinių bei paaiškinimų, kurių keliais sakiniais išdėstyti neįmanoma, todėl šiame aprašyme plačiau apie tai nesiplėsime. Svarbu paminėti vieną svarbią detalę: jei jūsų kūnografe yra aktyvuotas emocinis centras, niekada nepriimkite sprendimų spontaniškai, turite duoti sau laiko tol, kol emocijos nurims ir išlauksite emocinio aiškumo. Tai yra jūsų vidinė taktika, kurios privalote laikytis prieš priimdami bet kokį sprendimą. Laukimas yra jūsų sprendimo priėmimo taktika.

Autorität im Solarplexus-Zentrum:
Sie sind ein emotionaler Mensch und brauchen auf jeden Fall ZEIT, um zu Klarheit zu gelangen.

Autorität im Sakral-Zentrum:
Treffen Sie Ihre Entscheidungen aus dem Bauch heraus, folgen Sie Ihrer Körperenergie.

Autorität im Milz-Zentrum:
Sie sind ein intuitiver Mensch, der sich auf seine Körperwahrnehmung verlassen kann und soll.

Autorität im G-Zentrum:
Sie sind ein Mensch, den es in eine bestimmte ‚Richtung’ zieht, der mit den Dingen, die für ihn in Frage kommen, vollinhaltlich identifiziert sein muss.

Autorität im Ego-Zentrum:
Treffen Sie Ihre Entscheidungen nach Ihrem Willen (das ist eine Kraft, kein Gedanke!).

 

Äußere Autorität

Jedes offene Zentrum kann bei korrekter Funktionsweise im Laufe der Zeit und durch seine Lernerfahrungen zur äußeren Autorität für andere Menschen werden.

Savasties neatitinkanti būsena

Jei priimdami sprendimus žmonės nesilaiko šiems keturiems tipams būdingos sprendimo priėmimo taktikos, ilgainiui žmonės  susiduria su emocine būkle, kuri neatitinka jų savasčiai būdingos būsenos. Tai geras būdas pasitikrinti ar gyvename elgiamės pagal savo sanklodą ir savo energinio tipo principus.

1) Generatoriaus savasčiai priešinga būsena yra frustracija. Jei generatorius neišlauks atsakymo, jis gali susidurti su pasipriešinimu, o tai neišvengiamai atves prie apmaudo bei susierzinimo.

2) Projektoriaus savasčiai priešinga būsena yra kartėlis. Jei šio tipo žmonės imsis veiklos neišlaukę, kol juos kas nors pastebės ir pakvies, aplinkinių priešprieša iššauks kartėlį.

3) Manifestatoriaus savasčiai priešinga būsena yra pyktis. Jei manifestatoriai neinformuos aplinkinių apie savo veiklą, žmonės jiems priešinsis, ir tai iššauks pyktį.

4) Reflektoriaus savasčiai priešinga būsena yra nusivylimas. Jei neturėsite kantrybės išlaukti sprendimo priėmimui skirto laiko, taip pat susidursite su priešprieša, ir smarkiai nusivilsite.

Prenatalinis gimties laikas

Antroji data (pažymėta raudona spalva) jūsų kūnografe žymi pasąmoninę pusę, arba neatpažintąją asmenybės dalį, kuri tarsi užpildo tą trūkstamą grandį tam, kad suvoktume visuminį savo asmenybės paveikslą.

Inkarnaciniai Vartai

Vartai, kurie buvo aktyvuoti Saulės ir Mėnulio pozicijoj gimties metu ir maždaug tris mėnesius iki gimties, išsidėstę lygiagrečiai vienas prieš kitą ir sudaro kryžiaus formą, todėl buvo pavadinti Zodiako rato kryžiumi arba inkarnaciniais vartais. Šių inkarnacinių vartų kombinacija nurodo labai gilią ir svarbią asmeninę informaciją, kuri yra tarsi antraštė visam gyvenimui arba nurodo žmogaus misiją, jo paskirtį šiame gyvenime.