Het Human Design Systeem ©

De Human Design Lichaamsgrafiek – de ‘Rave Kaart’

De Lichaamgrafiek of Rave Kaart is de visuele essentie van het Human Design Systeem. Het combineert alle HD informatie in een grafische synthese, die intuïtief begrepen kan worden.

De Rave Kaart is een heldere en eenvoudige afbeelding van de menselijke structuur. Alles in de tekening is gerelateerd aan het menselijk lichaam. Het is net als een diagram van onze bedrading die laat zien hoe de informatie verbonden is en geeft ons een diep inzicht in ons eigen functioneren.

Iedere Rave Kaart bevat:

Centra, Poorten (Hexagrammen), Kanalen

 

holland

 

De 9 Centra zijn verbonden door 64 poorten; de twee Poorten die twee Centra verbinden maken samen een Kanaal.

De Databank:

De Databank – de astrologische informatie wordt vertaald in de Hexagrammen en Lijnen van de I Tjing en is dan gekopieerd naar de bijbehorende Poorten in de Lichaamsgrafiek.

RTEmagicC_Rave_Chart_3_25.JPG
Bijv. Zon in 3°30’ Tweelingen–correspondeert met hexagram 20, 4e lijn.

De Lichaamsgrafiek is afgeleid van twee berekeningen:

Voor de Persoonlijkheid en het Design

Als voorbeeld:  Bob Dylan, 24 mei 1941, 21.05 Duluth, Minnesota
Persoonlijkheid: 24 mei 1941, 21.05 (lokaal) Design: 24 februari 1941, 12.18.19 (GMT)

 bob dylan

 

  • De eerste berekening – Persoonlijkheid – gebruikt het moment van geboorte (in zwart geschreven, gegevens van geboorte aan de rechterkant)
  • De tweede berekening – Design – gebruikt het moment exact 88° van de zon voor de geboorte; is ongeveer 3 maanden (in rood geschreven aan de linkerkant).

Op de Designtijd heeft de ontwikkeling van het lichaam van de foetus in de baarmoeder een stadium bereikt waar het zijn ‘ziel’ kan ontvangen, zijn gewaarzijn. Meer beeldend uitgedrukt: het biogenetische ‘voertuig’ laat de passagier binnen en daarmee het bewustzijn van de persoonlijkheid.

De Persoonlijkheidsdata representeren het bewuste en worden in zwart weergegeven en de Designdata representeren het onbewuste en worden in rood aangegeven.

De Centra

De Centra van het Human Design Systeem© zijn gebaseerd op de oude Indiase chakraleer. Aan elk centrum in het ‘bouwplan’ is een specifieke functie gekoppeld die gefixeerd is of open in ons ‘bouwplan”. De definitie en de verbinding tussen de centra zullen ook de vier basis Types in Human Design laten zien.

ZENTREN mit Nummer

Wortel Centrum (9)

Dit gebied representeert stress en adrenaline. Het is een van de vier motoren van het lichaam. Hier kun je zien of je open bent voor stress van de omgeving of door welke existentiële krachten je gedreven wordt.

Sacral Centrum (8)

Dit gebied representeert fysieke kracht en seksualiteit. Het is een van de vier motoren van het lichaam. Hier kun je zien of en hoe consistent de energie beschikbaar is voor een mens. Het is in 70% van de mensheid geactiveerd en creëert het type Generator.

Solar plexus Centrum (7)

Dit gebied representeert emoties en gevoelens. Het is ook een van de vier motoren van het lichaam. Hier kun je zien hoe open iemand is voor gevoelens en deze opneemt van anderen, of welke soort emoties consistent zijn voor iemand.

Ego Centrum (6)

Dit gebied representeert de wilskracht. Het is tevens een van de vier motoren van het lichaam. Hier kun je zien of en hoe consistent de wilskracht beschikbaar is voor iemand.

Splenic Centrum (5)

Dit gebied representeert het instinctieve en intuïtieve gewaarzijn. Hier kun je zien of en hoe consistent en betrouwbaar de spontane intuïtie beschikbaar is voor iemand en laat ook het algemene G Centrum (4) functioneren zien van het immuunsysteem. Dit gebied representeert identiteit, richting en liefde.  Hier kun je zien of en hoe iemand open is voor verschillende richtingen in het leven, of dat iemand gefixeerd is op bepaalde onderwerpen van liefde en richting.

Keel Centrum (3)

Dit gebied representeert taal, manifestatie en handelen.  Hier kun je zien of en hoe iemand kan spreken en/of handelen. De talrijke mogelijkheden van de verbindingen met andere centra zijn erg belangrijk en ook gerelateerd aan de Types.

Ajna Centrum (2)

Dit gebied representeert ons intellectuele gewaarzijn en de mind. Hier kun je zien of en hoe open iemand is voor intellectuele informatie, dan wel of ze op een bepaalde consistente en betrouwbare manier kan denken.

Kruin Centrum (1)

Dit gebied representeert de mentale stimulatie en inspiratie. Hier kun je zien of en hoe open iemand is voor mentale stimulatie van buitenaf en of ze de inspiratie op een vaststaande en betrouwbare manier verwerken.

Definitie

Als de astrologische informatie leidt tot de activeringen van een heel kanaal (2 poorten tegenover elkaar) worden de centra aan beide zijden ingekleurd. Dit is wat Definitie wordt genoemd.

 

Wat laat de lichaamsgrafiek ons zien:

 

  • Het betrouwbare deel van je kaart

Wat betrouwbaar is in ons, waar we mee kunnen werken. Elk kanaal is permanent geactiveerd. Dit is waar we gefixeerd zijn en uniek; onmiskenbaar onszelf. Sommige zullen bewust zijn en sommige onbewust.

  • Het open deel van je kaart

Wat niet gefixeerd is in ons, waar we open zijn, kunnen leren en ons aanpassen. Dit is waar we beïnvloed worden en geconditioneerd. De open centra laten ons zien welke ’lessen‘ we hebben te leren in de school van het leven.

De lichaamsgrafiek is de basis van alle HD analyses. Zijn unieke vorm maakt het mogelijk om:

  • te identificeren wat de individuele structuur is van elk mens en die op een grafische en makkelijk te begrijpen manier.
  • te identificeren wat de invloed is van elk moment in tijd (verleden, heden en toekomst) die transits genoemd worden.
  • te identificeren wat mensen verbindt en/of wat ze van elkaar scheidt.

Definitie is het actieve, constante en betrouwbare deel van je kaart. Bij bestudering van een kaart of lichaamsgrafiek zijn er 5 verschillende mogelijkheden van definitie:

keine definition 1) Geen definitie Ongeveer 1% van de mensen – dit zijn de Reflectoren– hebben geen geactiveerde gebieden in hun kaart.
einfache Definition 2) Enkelvoudige definitie Alle geactiveerde centra zijn met elkaar verbonden.
gespaltene Definition 3) Tweevoudige definitie Twee geactiveerde gebieden die niet met elkaar verbonden zijn (het beroemde gezegde van Goethe: “Twee zielen, ach, wonen in mijn borst”).
Dreifach gespaltene Definition 4) Drievoudige definitie Drie geactiveerde gebieden die niet met elkaar verbonden zijn.
4 fach spaltung5) Viervoudige definitie
Vier geactiveerde gebieden zijn niet met elkaar verbonden

De 4 Types

Ondanks de enorme diversiteit kan de mensheid onderverdeeld worden in 4 Types. Het Type en de daarbij behorende strategie laar zien hoe een mens zich idealiter zou moeten gedragen en laat ook zien hoe ze op elkaar reageren. Er is een duidelijk statistisch bewijs voor het bestaan van deze 4 Type mensen en dat is het uitgangspunt van iedere Human Design Analyse. Door de strategie en het Type kun je leren wat je correct gedrag is en hoe je daarmee weerstand kunt wegnemen (zowel intern als extern).

Manifestor

Een of meer van de 3 motoren (ego, wortel en emotie) zijn verbonden met de keel, terwijl het sacrale
centrum open blijft.
Energie Type (net als de Generator)
Modus: Doen
Ongeveer 8% van de bevolking is Manifestor. Zij zijn een minderheid en zijn hier om niet beperkt te worden. Het zijn pure energiewezens en doeners; hier om te handelen. Hun handelen roept vaak weerstand op en speciaal Manifestor-kinderen worden hier veel voor gestraft. Om de hoeveelheid weerstand en de bijbehorende kwaadheid te verminderen of te vermijden moeten zij anderen informeren voordat zij handelen.

Generator

Het sacrale centrum is altijd geactiveerd.
Energie Type (net als de Manifestor)
Modus: Wachten

Ongeveer 70% van de bevolking is Generator. De helft daarvan zijn zuivere Generatoren en de andere helft zijn de Manifesterende Generatoren (wanneer tenminste een motor verbonden is met de keel).
Wanneer een Generator probeert te handelen als een Manifestor zullen zij veel weerstand ervaren en is hun leven vol frustratie. Generatoren moeten wachten tot dingen naar ze toe komen, zodat ze kunnen antwoorden en reageren. Hun strategie betekent: neem niet het initiatief, stop overal achteraan te hollen, wacht en reageer op wat er in je leven verschijnt.

Projector

Het sacrale centrum is open de keel is niet verbonden met een motor.
Niet-Energie Type (net als de Reflector)
Modus: Wachten

Ongeveer 21% van de bevolking is Projector.
Het is hun gave om met energie om te gaan, vooral om te kunnen werken met de energie van zowel de Generator als de Manifestor, om hen te gidsen en te leiden. De projector functioneert het beste als ze worden herkent voor wie ze zijn. Hun strategie is: wacht op de herkenning en de uitnodiging – de uitnodiging voor de liefde, werk en het huwelijk…. Ze zijn niet hier om initiatief te nemen, maar om te wachten tot ze zich welkom voelen en uitgenodigd zijn.

Reflector

Alle centra zijn open.
Niet-Energie Type (net als de Projector)
Mode: Wachten
Slecht rond 1% van de bevolking is Reflector en zijn daarmee het meest zeldzame Type. Ze zijn heel erg open, hebben geen enkele geactiveerd centrum in hun kaart en nemen daardoor de ander zeer sterk in hen op. Zodra een Reflector zijn eigen aard begrijpt, kan deze zeer wijs worden, maar zo vaak ervaren zij het leven als een grote teleurstelling. De sleutel voor de reflector is de maan. Een Reflector kan het beste een volle cyclus van de maan (28 dagen) wachten alvorens een belangrijke beslissing te nemen.

Profiel

De 12 verschillende profielen laten de verschillende manieren zien waarop mensen hun leven leven. Exacte informatie is natuurlijk altijd gebaseerd op het spel tussen alle verschillende details in een kaart. Het eerste nummer van het profiel is gerelateerd aan de lijn van de zon/aarde in de persoonlijkheid en het tweede aan de lijn in de design zon/aarde.

 

profil 1_3

Profile 1 / 3

Ongeveer 15% van de mensheid.
De bewuste kant (1) laat de onderzoeker zien die probeert tot de basis van de dingen te komen en op den duur een autoriteit te worden met een stevige fundament. De onbewuste (3) laat een anarchistisch wezen zien. Zodra ze zien dat de basis van iets foutief is, zijn de direct bereid deze te verwijderen en plaats te maken voor een nieuwe. Een solide basis en een veilig fundament is hier op alle niveaus belangrijk.

profil 1_4

Profile 1 / 4

Ongeveer 2% van de mensheid.

De bewuste kant laat – net als bij de 1/3- het thema zien van de onderzoeker van de basis om op den duur  een autoriteit te worden. De onbewuste 4 heeft in de gaten dat er ook nog anderen zijn in de wereld. Hun thema is om iets te externaliseren en zorg te dragen voor vriendschap en hun netwerk, steeds wachtend op het juiste moment en de kans. De onderzoekende opportunist wacht op de juiste timing en hun vrienden om hun basis naar buiten te brengen.

profil 2_4

Profile 2 / 4

Ongeveer 15% van de mensheid.

De bewuste kant laat een teruggetrokken natuurtalent zien, die druk bezig is met zijn eigen zaken, terwijl intussen anderen op hen projecteren wat zij denken dat goed voor hen is. De onderbewuste kant laat een vriendelijke opportunist zien die wacht op het juiste moment.

profil 2_5

Profile 2 / 5

Ongeveer 2% van de mensheid.

De bewuste kant laat een kluizenaar zien met dezelfde algemene thema’s als in de 2/4: “Laat me met rust” en “Waarom bemoeien zij zich met mij?”. De onbewuste 5 vertegenwoordigt de mogelijkheid om met praktische en universele oplossingen te komen. De 5 draagt net als de 2 ook een thema van projectie. De projecties van de buitenwereld kunnen leiden tot  paranoia in deze teruggetrokken persoonlijkheid; daardoor is meer afstand een erg belangrijk aspect voor ze.

profil 3_5

Profile 3 / 5

Ongeveer 15% van de mensheid.

De bewuste kant laat de anarchist en martelaar zien. Ze komen in situaties en relaties terecht om uit te vinden wat niet werkt. Ze leren van fouten en veel afwisseling is erg belangrijk voor ze. Hun onbewuste kant spreekt over het veralgemeniseren van dingen. De ketter die normen en regels aan de kaak stelt en is de generaal waarvan verwacht wordt dat ze oplossingen aandragen in tijden van crisis. Met dit profiel is van levensbelang om zich te realiseren dat het maken van fouten onderdeel is van hun ontwikkeling.

profil 3_6

Profile 3 / 6

Ongeveer 2% van de mensheid.

Dit is een van de 4 profielen die drie levensfasen kent: tot hun 30e  jaar wordt hun leven gedomineerd door het thema van vallen en opstaan, bewust als onbewust. Chaos, fouten, pessimisme en relaties die steeds weer worden verbroken, horen bij deze levensfase. Het is erg belangrijk om niet gestraft te worden voor deze ‘fouten’,  aangezien dit vitale ingrediënten zijn van hun leerproces. Rond het 30e jaar verandert dit gezichtspunt, omdat ze nu observator worden. Objectiviteit groeit uit de 30 jaar van ervaring en het uithoudingsvermogen dat ze hebben opgebouwd. De echte uitdaging komt pas na hun 50e. Mensen met een 6e lijn profiel zijn bedoeld om het rolmodel zijn en om uit te vinden wat een ‘soulmate’  is.

profil 4_6

Profile 4 / 6

Ongeveer 15% van de mensheid.
De bewuste kant laat weer de opportunist zien, die gefixeerd en druk bezig is met het zoeken naar vriendschap en de mogelijkheid om hun waarheid naar buiten te brengen in de wereld. De onbewuste kant gaat door de eerder genoemde drie fasen heen: 30 jaar chaos, 20 jaar gereserveerdheid en op het laatste het grote voorbeeld/rolmodel. Voor een 3/6 en een 4/6 profiel is het een onbewust proces waar de persoonlijkheid zich niet van bewust is.

profil 4_1

Profile 4 / 1

Ongeveer 2% van de mensheid.

Dit profiel is een brug tussen de persoonlijke bestemming en het transpersoonlijke karma.
De bewuste kant laat weer de opportunist zien die wacht tot er uit een vriendschap een goede kans komt. De onbewuste kant vereist een solide basis. De basis moet correct zijn en zonder verandering naar buiten kunnen worden gebracht op een vaststaande manier, vriendelijk en zonder chaos en aanpassing. Een degelijke opleiding is speciaal voor deze mensen belangrijk omdat het fundament bedoeld is om een leven lang mee te gaan en wat daarom erg stabiel moet zijn.

profil 5_1

Profile 5 / 1

Ongeveer 15% van de mensheid.

De 5e  lijn moet uitreiken naar buiten en deel uit maken van relaties en verbindingen en de waarheid universeel maken. Het resultaat van de projecties is een goede reputatie die alleen blijft wanneer de 5/1 waarheid praktisch is en goed toepasbaar. De onbewuste kant laat weer het werken aan het fundament zien. De basis moet correct zijn zodat aan de verwachtingen kan worden voldaan. Te veel druk en verwachtingen op een jonge leeftijd kan leiden tot paranoia.

profil 5_2

Profile 5 / 2

Ongeveer 2% van de mensheid.

Net als in de 2/5 zien we een dubbel projectieveld. Hier is de verwachting van de bewuste kant dat deze mensen de redder zal zijn, de projectie op het bewuste zorgt ervoor dat biedereend nekt dat zij  weten wat goed voor hen is. Afstand is erg belangrijk en maakt hen zelfs aantrekkelijker. Het is moeilijk om deze mensen te motiveren omdat zij dat alleen zelf kunnen. De potentiële power en perfectie heeft een goede voorbereiding en opleiding nodig. 5/2 kinderen hebben vrede nodig en een zekere afstand om voorkomen dat de paranoia zich opbouwt.

profil 6_2

Profile 6 / 2

Ongeveer 15% van de mensheid.

We zien hier weer een indicatie van de 3 levensfasen, dit keer aan de onbewuste kant. Tot de leeftijd van 30 is er een fase van vallen opstaan. Het ware thema is om het rolmodel te zijn, iets wat van hen wordt verwacht direct vanaf het begin. De onbewuste kant moet omgaan met de verwachtingen en daardoor is de mogelijkheid van het terugtrekken erg belangrijk, maar kan alleen worden volbracht in de 2e levensfase, na hun 30e. Deze mensen kunnen een objectieve waarnemer worden en invloed verwerven op de maatschappij. Na hu 50e verhaardag raakt de 6/2 weer betrokken bij de wereld, geeft zij status van observator op en wordt het levende voorbeeld.

profil 6_3

Profile 6 / 3

Ongeveer 2% van de mensheid.
Dit profiel heeft ook te maken met drie levensfasen, in de eerste 30 jaar is dat een thema van vallen en opstaan, zowel bewust als onbewust. 3/6 kinderen hebben extra steun nodig om door die periode van chaos heen te komen en tegelijkertijd in staat te worden gesteld om veel verschillende dingen te ervaren zonder tussenkomst van anderen of hun verwachtingen. Het is erg belangrijk dat ze de positieve kant van het maken van de fouten in het leven leren zien en daar niet voor te worden gestraft. In de tweede fase van  gereserveerde objectiviteit blijft niet onverstoord, omdat de 3e lijn onbewust steeds dingen uitprobeert. In de derde fase leeft de 6/3 verder als rolmodel. Hoewel de periode van het terugtrekken redelijk turbulent was en de afstand kon niet lang standhouden, maar de ervaring die is opgedaan is nu buitengewoon en is zeer waardevol.

Innerlijke autoriteit

 

Inneren-AutoritaetenInneren-AutoritaetenInnerlijke autoriteit is de plaats in ons om komen tot authentieke beslissingen. Dit leidt ons diep in het Human Design Systeem en we gaan daar niet dieper op in. Zeer belangrijk: wanneer de solar plexus de innerlijke autoriteit is, betekent dat wachten om een beslissing te nemen. Slaap er ten minste een nacht over. Dat is het minimum!

Strategie

In Human Design hebben de vier Types elk hun specifieke strategie- hoe een leven te leiden als jezelf en hoe beslissingen te nemen als jezelf.

1) De Manifestor Strategie is om te informeren.
Informeer je omgeving voordat je handelt; op deze manier creëer je bondgenoten in plaats van mensen die je wantrouwen.

2) De Generator Strategie is om te reageren.
Wacht tot je wordt gevraagd op welke manier dan ook en voel de reactie in je lichaam.
Wait until you are asked in whatever way and feel a reaction within you.

3) De Projector Strategie is to wachten voor de uitnodiging.
Je kunt alleen je energie correct gebruiken als je herkent bent door een ander en formeel bent uitgenodigd.

4) De Reflector Strategie is ongeveer een maan(d) wachten. Pas door de tijd en met veel reflectie
(in uitwisseling met anderen) kun je helder worden over je beslissing.

Niet-Zelf thema

If the four types are not correct in their decision making process the following ‘Not-Self themes’ will show up. This is a good possibility to check if you live who you are.

1) Het Niet-Zelf thema van de Manifestor is kwaadheid. Als je niet informeert voor je tot handelen overgaat, zul je weerstand ontmeten en kwaad worden.

2) Het Niet-Zelf thema van de Generator is frustratie. Als je niet wacht op jouw respons, zul je
weerstand ontmoeten en gefrustreerd raken.

3) Het Niet-Zelf thema van de Projector is bitterheid. Als je niet wacht tot je wordt gezien/uitgenodigd, zul je weerstand ontmoeten en bitter worden.

4) Het Niet-Zelf thema van de Reflector is teleurstelling. Als je niet de tijd neemt zul je weerstand ontmoeten en diep teleurgesteld raken.

Design Datum

De tweede datum (in rood) op jouw chart wordt gebruikt om het onbewuste in kaart te brengen, het fysieke deel van je ontwerp en representeert in vele gevallen de missing link voor het herkennen van het hele plaatjes.

Het Incarnatie Kruis

De bewuste en onbewuste zon/aarde assen vormen samen een “kruis“ in het wiel van de dierenriem. Het is vertegenwoordigt in een kernwoord voor ieders leven met een diepgang die haast onbegrensd is.

Het samenspel van alle aspecten in een kaart resulteert in een verbazingwekkend exact plaatje van iemands zijn, waar het doel en de persoonlijke betekenis van het leven in gezien kan worden en zeer helder uit kan worden gelezen.