Системата Дизайн на Човека ©

 

Графиката на тялото в Дизайна на Човека – Рейв картата

Графиката на тялото или “бодиграфът” (рейв картата) визуализира същността на Системата Дизайн на Човека. Тя комбинира цялата информация от Дизайна на Човека в графично обобщение, което може да бъде разчетено интуитивно. Картата е опростена и схематична визуализация на структурата на даден човек. Всичко, което виждате в изображението, е свързано с човешкото тяло. Тя е като техническа схема, която ни показва свързаната с тялото информация и ни дава дълбока представа за нашите вътрешни механизми.

Всяка карта съдържа:

Канали, центрове и портали

bulgarisch   Деветте центъра са свързани чрез 64 портала. Два портала, които свързват два центъра, формират канал.

Информационна банка:

Въз основа на астрологичната информация са определени хексаграмите и линиите според И-Дзин и после тази информация е нанесена върху съответните портали на картата. Деветте центъра са свързани чрез 64 портала. Два портала, които свързват два центъра, формират канал.

RTEmagicC_Rave_Chart_3_25.JPG например: Слънце в 3° 30’ в Близнаци – съответства на хексаграма 20, 4-та линия.

Картата се базира на две изчисления:

 

едно за Личността и друго за Дизайна

Личност: 24-ти Май, 1941, 21:05 (местно време)  Дизайн: 24-ти Февруари 1941, 12:18:19 (GMT)

 bob dylan

 

 • За първото изчисление – на личността – се използва момента на раждане (данните написани в черно, от дясната страна)
 • За второто изчислениеg – на дизайна – се използва момента точно 88° отместване на слънцето (приблизително три месеца) преди раждането (в червено от лявата страна)

Изчисленията за Дизайна се извършват в момента, в който равитието на тялото на детето е стигнало такава зрялост, че то да може да поеме своята „душа“, своята осъзнатост. Ако се изразим по-образно – когато биологичното „превозно средство“ приема своя „пътник“, осъзнатостта на личността.

Данните на Личността представляват осъзнатото и са оцветени в черно, данните на Дизайна представляват неосъзнатото и са оцветени в червено.

Центровете

Центровете в системата Дизайн на Човека са базирани на древната индийска система за чакрите. В Системата ДЧ всеки център е свързан със специфична функция, която може да бъде фиксирана или отворена в т. н. „конструктивен план“. Дефинираността и връзката между отделните центрове също така определя и четирите основни “типа“ човешки същества.

 

ZENTREN mit Nummer

 

 

Център Корен (9)

Тази област олицетворява стреса и адреналина. Това е един от четирите мотора в тялото. Тук можете да получите информация за поддатливостта към стрес на човека или да видите кои екзистенциални сили го задвижват.

 

Център Сакрал (8)

Тази област олицетворява физическата сила и сексуалността. Тя е един от четирите морора на тялото. Тук можете да получите информация дали и как постоянна енергия е достъпна за това същество. Този център е активиран при около 70% от човечеството и определя типа Генератор.

 

Център Слънчев сплит (7) (Емоционален център)

Тази област олицетворява емоциите и чувствата. Тя е един от четирите мотора на тялото. Тук можете да получите информация дали някой е отворен да поема емоции от други хора или в какъв постоянен модел те се появяват за него.

 

Център Его (6)

Тази област олицетворява волята. Това е един от четирите двигателя на тялото. Тук можете да получите информация дали има и какъв вид постоянна воля е налична при този човек.

 

Център Далак (5)

Тази област олицетворява инстинктивната и интуитивната осъзнатост. Тук можете да видите дали има и до колко можете да се доверите на спонтанните реакции на човека, също дава обща информация и за имунната му система.

 

Център на Идентичността, G (4)

Тази област олицетворява идентичността, посоката и любовта. Тук можете да видите до колко и как някой е отворен за различни посоки в живота или дали е фиксиран за определени теми в живота и любовта.

 

Център Гърло (3)

Тази област олицетворява езика, изявяването и действието. Тук можете да видите дали и как за този човек е коректно да говори и/или действа. Многобройните възможни връзки с другите центрове тук са много важни и от тях зависи определянето на типа.

 

Център Аджна (2)

Тази област олицетворява интелектуалната осъзнатост. Тук можете да получите информация дали някой е отворен за интелектуална информация отвън или дали мисли по подреден и надежден начин.

 

Център Главата (1)

Тази област олицетворява менталните стимуланти и вдъхновение. Тук можете да видите дали някой е отворен за (външни) ментални стимулации или дали той разполага със постоянна стимулация по фиксиран начин.

Дефинираност

Ако астрологичната информация води до активирането на цял канал (два портала, противоположни един на друг) и двата свързани центъра ще бъдат оцветени. Това се нарича „Дефинираност“.

 

Бодиграфът ни показва:

 

 • Надеждната, дефинирана част във всяка личност:
  Какво в нас е надеждно, какво имаме на разположение. Всеки дефиниран канал е постоянно активиран. Там сме фиксирани и уникални, непогрешимо себе си. Една част от това ще бъде осъзната, друга част – не.
 • Недефинираната част на всяка личност:
  Какво не е фиксирано в нас, къде сме отворени, къде можем да се учим и да се адаптираме. В тези области може да ни бъде въздействано отвън и можем да бъдем променяни от другите. Отворените центрове ни показват какви уроци сме дошли да учим в „училището” на живота. Тук също някои неща ще бъдат осъзнати, а други не.

 

Картата е основа за всеки анализ на ДЧ. Уникалната й форма позволява:

 

 • Да се определи индивидуалната структура на всеки отделен човек в графичен и лесен за разбиране начин.
 • Да се определи въздействието на всеки момент от време (минало, настояще и бъдеще), така наречените „транзити“.
  • Да се определи какво свързва и/или разделя двама души.

Дефинираността е активна, постоянна и надеждна част от всяка индивидуалност. В „картата“ на твоята личност – твоята рейв карта – съществуват 5 различни възможности за дефинираност:

keine definition 1) Липса на дефинираност Около 1% от хората – така наречените рефлектори – нямат активирани области в техните карти.
einfache Definition 2) Непрекъсната дефинираност Всички активни области (центрове, групи от центрове) са свързани помежду си.
gespaltene Definition 3) Прекъсната дефинираност Съществуват две активни области, които не са свързани помежду си (известното: „Две души, уви, са настанени в моите гърди.“)
Dreifach gespaltene Definition 4) Тройно прекъсната дефинираност Съществуват три активирани области, които не са свързани една с друга.
4 fach spaltung5) Четворно прекъсната дефинираност Съществуват четири активни области, които не са свързани помежду си.

Четирите типа

Въпреки огромното индивидуално разнообразие, хората могат да бъдат разделени на 4 основни типа. Типът и съответстващата му стратегия показват вътрешно-присъщото поведение и по какъв начин можем да общуваме с другите. Има чисто статистически доказателства, че типът съществува и той е в основата на всеки анализ в ДЧ. Чрез стратегията всеки тип може да научи правилното си поведение за придвижване и какви са начините да намали съпротивата (вътрешна и външна).

Четирите типа са:

 

Манифестор

Един или повече от центровете мотори (Его, Корен, Емоция) тук са свързани с центъра Гърло, а Сакралният център е недефиниран.
„Енергиен тип“ (като Генератора)
Стратегия: Да прави


Около 8% от хората са Манифестори. Те са малцинство и са тук, за да не бъдат ограничавани. Те са чисти енергийни същества и са родени, за да действат. Тяхното действие варира и често среща съпротива и особено децата Манифестори са наказвани за действията си. За да намалят или избегнат съпротивата (и съответния гняв) Манифесторите трябва да информират другите преди да действат.

 

Генератор

Сакралният център е дефиниран
„Енергиен тип“ (като Манифестора)
Стратегия: Да чака

Около 70% от хората са Генератори. Около половината от тях са чисти Генератори, останалите са Манифестиращи генератори (поне един двигател е свързан с Гърлото). Ако Генераторите се опитват да действат като Манифестори, те срещат голяма съпротива и техният живот е пълен с фрустрация. Генераторите трябва да чакат нещата да дойдат към тях, така, че те да могат да им откликнат и да им реагират. Стратегията означава: не бъдете инициативни, спрете да гоните нещата, просто чакайте и откликвайте на това, което се появи.

 

Прожектор

Сакралният център е недефиниран, Гърленият център не е свързан с двигател.
„Не-енергиен тип“ (като Рефлектора)
Стратегия: да чака

Около 21% от хората са Прожектори. Тяхната дарба е да са осъзнати  за енергията, те са тук, за да работят с енергията на Генераторите и Манифесторите, да ги насочват и водят. Прожекторите работят най-добре ако ги признават за това, което те са. Тяхната стратегия: Да чакат признание и покана – покана за любов, брак, работа… Те не са тук, за да канят, а за да чакат, докато не се почувстват поканени и добре дошли.

 

Рефлектор

Всички центрове са недефинирани.
„Не-енергиен тип“ (като Прожекторите)
Стратегия: Да чака

Само около 1% от хората са Рефлектори, те са най-редкият тип. Те са много отворени, нямат активирани (оцветени) центрове в техните карти, затова другите много дълбоко им влияят. Ако рефлекторът осъзнава своята природа, може да стане много мъдър, но често те преживяват живота като едно голямо разочарование. За Рефлекторите от ключово значение е луната. Рефлекторът трябва да чака един пълен лунен цикъл (28 дни) преди да вземе каквото и да е важно решение.

Профил

Дванадесетте различни профила показват основния начин, по който хората живеят живота си. Тази информация винаги се основава на интерпретация на всички различни детайли в картата.

 

profil 1_3

Профиль 1 / 3

около 15% от хората

Осъзнатата страна (1) ни показва изследовател, който се опитва да стигне до дъното на нещата и в края на краищата, да стане авторитет със собствени здрави основи. Неосъзнатата страна (3) ни показва едно анархистично създание. Когато намерят нещо, което не работи, то е готово да го премахне и да направи място за нещо ново. Тези хора се нуждаят от твърда основа и сигурност на всяко ниво.

profil 1_4

Профиль 1 / 4

около 2% от хората

Осъзнатата страна показва – точно както и при 1/3 – темата за изследването на основата, за да се постигне с времето авторитарност. Неосъзнатата страна, 4, забелязва, че някъде там „навън“ има и други хора. Темата е да се даде външна изява на нещо и да се търси приятелство и създаване на мрежа, винаги чрез чакане на подходящия момент и възможност. „Изследващият опортюнист“ чака точния момент и приятели, за да изнесе навън своята основа.

profil 2_4

Профиль 2 / 4

около 15 % от хората

Осъзнатата страна ни показва един отшелник, необщителен „природен талант“, който е зает със собствените си неща, докато останалите проектират върху него това, което си мислят, че ще е добро за тях. Неосъзнатата страна отново ни показва приятелски настроения опортюнист, който чака подходящия момент. Хората с този профил трябва да бъдат повикани. Образованието и подкрепата за тях са много важни. Фазата, в която са в зависимост и се нуждаят от грижа, може да продължи по-дълго.

profil 2_5

Профиль 2 / 5

около 2% от хората

Осъзнатата страна отново ни показва отшелник като при 2/4. „Оставете ме на мира“ и „защо всички ме тормозите?“ са основните му теми. Неосъзнатата 5-та линия представя потенциал за прагматични и цялостни решения. Също както 2-ката, и 5-цата носи темата с проектирането върху нея. Проекциите, които получават отвън, може да доведат до параноя тези затворени хора и затова темата за дистанцията е много важна за тях.

profil 3_5

Профиль 3 / 5

около 15 % от хората

Осъзнатата страна ни показва анархист и мъченик. Той влиза в ситуации и връзки, за да намери това, което не е функционално. За такива хора е много важно да имат широк избор и да могат да се учат от грешките си. Неосъзнатата страна е свързана с това – да прави нещата общодостъпни. Еретикът, който поставя под съмнение стандартите и правилата; генералът, от когото се очаква решение по време на криза. За хората с този профил е жизнено важно да разберат, че грешките са част от всяко развитие.

profil 3_6

Профиль 3 / 6

около 2% от хората

Това е един от четирите профила, при които животът преминава през 3 фази: от раждането до 30 годишна възраст, 30 до 50 годишна възраст и след 50 годишна възраст. Тук преди 30-тата година и двете страни – осъзната и неосъзната – са доминирани от темата за пробата и грешката. Хаос, грешки, песимизъм и провалени връзки съпътстват тази първа фаза. Особено важно е тези хора да не бъдат наказвани за „грешките“ си, защото те са  жизнено необходими за техния процес на учене.  След 30 годишна възраст гледната им точка се променя, като тези хора стават наблюдатели или администратори. Тяхната обективност идва от трупания 30 години опит и жилавост. Истинската промяна настъпва след 50 годишна възраст. Хора с профила на 6-та линия са предопределени да станат, евентуално, живия пример и да открият какво означава „сродна душа“.

profil 4_6

Профиль 4 / 6

cоколо 15% от хората

Осъзнатата страна отново ни показва опортюниста, който е фиксиран и много зает да търси приятелства и възможности да изрази своята истина за света. Неосъзнатата страна преминава през трите фази, споменати по-горе. 30 години на хаос, 20 години на изолираност и най-накрая превръщане в ролеви модел. За профилите 3/6 и 4/6 това е неосъзнат процес, неподвластен на осъзнатата страна на личността.

profil 4_1

Профиль 4 / 1

около 2% от хората

Този профил е преход между персоналната съдба и трансперсоналната карма. Осъзнатата страна отново ни показва опортюнист, който чака от приятелството да дойде добра възможност. Неосъзнатата страна изисква здрава основа. Базата трябва да е правилна, за да може да бъде изразена без промени, по приятелски и фиксиран начин , без хаос и приспособяване. Доброто образование е особено важно за тези хора, защото основата им ще е за цял живот и затова трябва да е много стабилна.

profil 5_1

Профиль 5 / 1

около 15% от хората

Петата линия трябва да се реализира и да бъде част от връзки и взаимоотношения и да направи своята истина общодостъпна. Резултат от проекциите на другите хора е добрата му репутация, която се запазва докато 5/1 е практичен и приложим. Неосъзнатата страна се съсредоточава отново върху работа по натрупване на стабилна основа. Основата трябва да е правилна, за да може човекът да реализира очакванията на другите. Твърде голямото напрежение и многото очаквания в една по-ранна възраст могат да доведат до параноя.

profil 5_2

Профиль 5 / 2

около 2% от хората

Както и при 2/5, тук виждаме двойна проекция. Тук очакванията на хората към осъзнатата страна са 2/5 да бъдат спасителите, а проекциите върху неосъзнатата им страна водят до това, всеки да си мисли, че знае кое е най-добре за тези 5/2. Дистанцираността е много важна, но тя ги прави дори още по-привлекателни. Много е трудно да въвлечете такива хора в нещо, защото те могат да се мотивират единствено сами.  Потенциалната им сила и съвършенство изискват подготовка и образование. Децата 5/2 имат нужда от спокойствие и дистанцираност, за да могат да се предпазят от навлизането в параноя.

profil 6_2

Профиль 6 / 2

около 15% от хората

Отново виждаме индикации за живот в 3 фази, този път в осъзната страна. До около 30 годишна възраст основната тема тук ще е за пробата и грешката. Но всъщност, истинската им тема е да бъдат ролеви модели, нещо, което се очаква от тях от самото начало. Неосъзнатата страна трябва да се справя с очакванията, затова възможността за оттегляне е много важна, но тя може да се осъществи само през втората фаза, след 30 годишна възраст. Тогава тези хора могат да станат обективни наблюдатели и да спечелят влияние в обществото. След 50 годишна възраст хората 6/2 отново трябва да бъдат въвлечени в света, да изоставят наблюдаването и да станат живия пример.

profil 6_3

Профиль 6 / 3

около 2% от хората

Този профил също минава през 3-те фази в живота си, като през първата фаза пробата и грешката са представени и от двете страни – осъзната и неосъзната. Децата 6/3 се нуждаят от допълнителна подкрепа, за да преминат през хаоса, но през това време трябва да имат и възможността за преживяват много неща без външни въздействия или очаквания. Много е важно да се научат да виждат положителната страна на всяка грешка и да не бъдат наказвани за тях. През втората фаза тяхното време за дистанцирано наблюдаване не е неприкосновено, защото неосъзнатата 3-та линия продължава да пробва различни неща. Третата фаза маркира времето тези хора да станат модел за подражание. Въпреки че оттеглянето е било на приливи и отливи и дистанцията не е била държана за дълго време, натрупаният опит е основателен и обширен.

Вътрешен Авторитет

 

Inneren-AutoritaetenInneren-AutoritaetenВътрешният авторитет е място в нас, от което можем да получаваме истинските решения. Това ни води навътре, дълбоко в системата Дизайн на Човека и ние не можем да обясним всичко тук. Една много важна бележка: ако центърът Слънчев сплит е вашия вътрешен авторитет, вие трябва да чакате преди да вземете каквото и да е решение. Минимумът е да преспите поне веднъж преди да вземете решението! За вас важи с пълна сила поговорката „Утрото е по-мъдро от вечерта“.

Стратегия

В ДЧ всеки от четирите типа има специфична стратегия как да живее и да взима  решенията си от своята истинска същност:

1) Стратегията на Генератора е да действа според отклика си. Да чака, докато бъде попитан по някакъв начин и да почувства отклика вътре в себе си.

2) Стратегията на Прожектора е да чака покана. Той може да използва своята енергия правилно, само ако е бил разпознат и (формално) поканен.

3) Стратегията на Манифестора е да информира. Да информира околните преди да предприеме действие и по този начин да си създаде съюзници вместо хора, които му се дразнят.

4) Стратегията на Рефлектора е да чака един лунен месец. Само след време и с много рефлекции (и в обмяна на мнения с другите) той може да получи яснота относно всяко важно решение.

 

Темата на Лъжливото аз

Ако хората от четирите типа не спазват стратегиите си, при взимането на решенията им се появяват темите на Лъжливото Аз. Да ги познавате, е много добра възможност да проверите дали живеете истинската си същност.

1) Темата на Лъжливото Аз на Генератора е фрустрацията. Ако той не чака собствения си отклик, ще среща съпротива и ще приключва нещата фруструран.

2) Темата на Лъжливото Аз на Прожектора е горчивината. Ако не чака да бъде видян (разпознат) и поканен, той ще среща съпротива и ще чувства горчивина.

3) Темата на на Лъжливото Аз на Манифестора  е гнева. Ако не информира преди да действа, той ще среща съпротива и ще се ядосва.

4) Темата на Лъжливото Аз за Рефлектора е разочарованието. Ако не си дава необходимото време, той ще среща съпротива и ще се разочарова.

 

Данните на Дизайна

Втората група данни (оцветени в червено) във вашата карта се използват за определяне на неосъзнатата, физическата част на вашата личност и Ви показва „липсващите парчета“ от пъзела на цялостната картина.

 

Инкарнационен кръст

Осъзнатите и неосъзнатите слънце/земя са разположени на „кръст“ в колелото на зодиака. Той представя основната насоченост на всеки живот с проницателна и почти безкрайна дълбочина. Взаимодействието на всички аспекти на една рейв-карта формират една впечатляващо точна картина на всяка личност, чието предназначение и личният смисъл на живота могат да бъдат видяни и разчетени много ясно.