Human Design System ©

Human Design (ľudský dizajn) grafické znázornenie tela – Rave Chart

Diagram tela (grafické znázornenie tela) – Rave Chart je vizuálnou esenciou Human Design system. Zahŕňa všetky informácie Human Design-u v grafickej a intuitívne uchopiteľnej syntéze. Rave Chart je jasné a jednoduché znázornenie štruktúry človeka. Každý bod v grafike (diagrame) má pevne určenú funkciu vo vzťahu k ostatnému telu. Navzájom poprepájané informácie sa stanú viditeľnými ako v schématickom návode a postredkujú nám hĺbkový pohľad na naše vnútorne obvody.

 

Každý Rave Chart obsahuje:

Centrá, Brány, Kanály

 

slovakisch

 

Deväť centier je prepojených 64 bránami, pričom každý pár brán, ktorý spája dve centrá, vytvára jeden kanál.

Banka údajov (dátová banka):

Banka údajov, teda astrologicke informácie, premenené na hexagramy a línie I Ging, sú prevedené do zodpovedajúcich brán v grafickom znázornení tela

 

RTEmagicC_Rave_Chart_3_25.JPG

 

Napr. Slnko v 3°30´ Blíženec – zodpovedá hexagramu 20, 4. línia.

Grafické znázornenie tela spočíva na dvoch výpočtoch:

Osobnosť, Dizajn

napr. Bob Dylan, nar. 24. 5. 1941, 21. 05 Duluth, Minnesota
Osobnosť: 24. 5. 1941, 21. 05 (lokálne) Dizajn: 24. 2. 1941, 12.18. 19 (GMT)

 bob dylan

 

 • Prvý výpočet – Osobnosť: pre moment narodenia (pravástrana, údaje o narodení)
 • Druhý výpočet – Dizajn: pre čas presne 88° slnečného obehu
  (približne 3 mesiace) pred narodením (ľavá strana)

 

V časovom okamihu Dizajnu je telo dieťaťa v tele matky natoľko vyvinuté, že dokáže prijať “dušu”, teda vedomie. Obrazne povedané: telo, biogenetický “dopravný prostriedok”, vezme “cestujúceho”, čiže vedomie, na palubu.

Údaje o osobnosti, ktoré zodpovedajú vedomej časti, sú uvedené čiernou farbou. Údaje o dizajne, zodpovedajúce nevedomej časti, sú zapísané červenou farbou.

Centrá

Centrá v Human Design System siahajú až k indickému učeniu o čakrách. Každému z centier sú priradené funkcie, ktoré môžu byť zafixované v stavebnom pláne, alebo sú otvorené, teda nefixované. Ktoré centrá sú definované alebo otvorené a z toho ako sú navzájom prepojené, určuje Human Design. Okrem iného, sú to štyri rozdielne základne typy.

ZENTREN mit Nummer

 

Koreňové centrum (9)

Miesto, kde sa sústredí stres a adrenalín. Je to jeden zo štyroch telesných motorov. Tu je viditeľné, či a v ktorej rovine je niekto otvorený a prístupný stresu, alebo ktoré existenčné sily ho neustále poháňajú.
 

Sakrálne centrum (8)

Oblasť, ktorá znázorňuje telesnú silu a sexualitu. Je to jeden zo štyroch telesných motorov. Tu môžeme vidieť, či a v ktorej rovine, má jednotlivec neustálu telesnú silu k dispozícii. Toto centrum je u cca 70% ľudí aktivované a určuje tým pádom typ – Generátor.
 

Solar Plexus centrum (7)

Oblasť, ktorá znázorňuje emócie a city. Je to jeden zo štyroch telesných motorov. Tu môžme vidieť, či a v ktorej rovine je niekto otvorený a prístupný emóciám iných ľudí, alebo aký druh emócií u neho neustále prebieha.
 

Srdcové centrum (6)

Oblasť, ktorá znázorňuje vôľu, rozhodnosť. Je to jeden zo štyroch telesných motorov. Tu môžeme vidieť, či a v ktorej rovine má niekto neustály prístup k rozhodnosti.
 

Slezina (5)

Oblasť, kde sa sústreďuje inštinktívne a intuitívne vnímanie. Tu je viditeľné, či a v ktorej rovine, má niekto prístup ku spoľahlivej a spontánnej intuícii a na akom princípe funguje jeho imunitný systém.
 

G centrum (4)

Oblasť, ktorá predstavuje identitu, smer a lásku. Tu je viditeľné, či a v akej rovine, je niekto otvorený rôznym smerom v živote, či má jednu alebo viacero tém určujúcich smer a lásku.
 

Hrdlo (3)

Oblasť, ktorá predstavuje reč, prejav a skutky. Tu môžeme vidieť, či a na koľkých, z mnohých rovín, sa niekto dokáže rečovo alebo skutkami prejaviť. Tie rôzne možnosti spojenia s ostatnými centrami hrajú veľmi veľkú úlohu a sú z časti spojené s typom.
 

Ajna centrum (2)

Oblasť, kde sa sústreďuje intelektuálne vnímanie, rozum. Tu je možné vidieť, či a v ktorej rovine je niekto otvorený a prístupný intelektuálnym informáciám, alebo myslí stále rovnakým štýlom.
 

Hlavové centrum (1)

Oblasť, kde sa sústreďuje inšpirácia a mentálne podnety. Tu je viditeľné, či a v ktorej rovine je niekto otvorený vonkajším vnemom, alebo či niekto vnemy spracováva určitým stanoveným štýlom.

Definícia

Ak sa počas prenosu astrologických informácií definuje jeden kanál ( dve oproti sebe ležiace brány), sú k tomu náležiace centrá takisto farebne označené. Vtedy hovoríme o Definícii.

 

Telesná grafika nám ukazuje nasledovné:

 

 • evne určenú osobnostnú stránku:
  čo je v nás s p o ľ a h l i v é, na čom môžeme stavať. Hovoríme o Definícii: jeden alebo viacero kanálov je trvalo aktívnych. Tu sme nezameniteľným spôsobom samými sebou. Niečo z toho nám môže byť vedomé a niečo zase nie.
 • Otvorenú osobnostnú stránku:
  čo v nás nie je pevne určené, kde sme otvorení, prispôsobiví a učenia schopní. Tu sme však aj ovplyvňovaní a formovaní. Otvorené centrá nám ukážu, ktoré kurzy života navštívime. Aj tu nám môže byť takisto niečo vedomé a niečo nie.

 

Grafické znázornenie tela je základom všetkých analýz ľudského dizajnu. Kvôli jeho jedinečnej forme je možné:

 

 • Graficky, ľahko zrozumiteľným spôsobom, rozoznať individuálnu štruktúru človeka
 • Určiť, akým vplyvom sme v určitom časovom úseku boli, sme, alebo ešte len budeme vystavení (tranzity)
 • Vidieť, čo spája alebo delí dve, či viacero, osôb.

 

Definícia je aktívna, ustavične a spoľahlivo pracujúca oblasť vašej osobnosti. Na ´mape´vašej osobnosti, Rave Chart, existuje 5 rozličných možností definície:

 

keine definition 1) žiadna definícia Približne 1 % ľudstva sú takzvaní reflektori a vo svojom Charte nemajú žiadne aktivované oblasti.
einfache Definition 2) jednoduchá definícia Všetky aktivované oblasti (centrá) sú navzájom prepojené.
gespaltene Definition 3) rozpoltená definícia Dve aktivovane oblasti (centrá) nie sú navzájom prepojené (známe “2 duše prebývajú, ach, v mojej hrudi…”).
Dreifach gespaltene Definition 4) trikrát rozštiepená definícia Tri aktivované oblasti (centrá) nie sú navzájom prepojené
4 fach spaltung5) štyrikrát rozštiepená definícia Štyri aktivované oblasti (centrá) nie sú navzájom prepojené

4 Typy

Pri všetkej mnohorakej individualite v dizajne, je možné rozdelenie ľudstva na 4 typy, ktoré spolu s ním, príslušnou stratégiou, určujú zásadný vzor v správaní a zaobchádzania jednať so sebou samým ako aj s inými. Existencia týchto 4 typov je štatisticky bez pochýb dokázaná (štatistika) a vytvára východzí bod každej analýzy. Stratégia vždy ukazuje, ktoré formy konania patria k danému typu a ako je možné vzdor ( vonkajší a vnútorný ) zredukovať na minimum.

4 ľudské typy:

 

Manifestor

Jeden alebo viacero z troch motorov ( ego, koreň alebo emócia ) sú spojené s hrdlom, sakrálne centrum je otvorené.
”Energy” typ (spolu s generátorom).
Modus: konať


Približne 8% populácie sú manifestori. Je to len malá časť obyvateľstva. Títo ľudia tu nie sú na to, aby sa dali obmedzovať. Sú to čisto energickí ľudia, alebo ľudia činu, ktorí sú na svete na to, aby konali. Keď však niečo robia, stretávajú sa často s veľkym
vzdorom. Táto skupina ľudí bola v detstve tou najviac trestanou. V snahe vzdor v ich živote čo najviac zredukovať, by mali manifestori zo zásady informovať, skôr než začnú konať.

 

Generátor

Sakrálne centrum je aktivované.
“Energy” typ (spolu s manifestorom).
Modus: čakanie

Približne 70 % populácie sú generátori. Asi polovica generátorov sú „čistí“ generátori a druhá polovica sú „manifestujúci generátori“ (prepojenie minimálne jedného motora s hrdlom). Keď chcú generátori, ako i manifestujúci generátori, konať, stretávajú sa s veľkým vzdorom a ich život je plný frustrácie. Musia čakať na veci ktoré prídu samé od seba, aby na ne mohli odpovedať a konať. Ich stratégiou je: nechopiť sa iniciatívy, prestať sa náhliť za vecami a príležitosťami, jednoducho čakať , odpovedať a konať na to, čo príde samé od seba.

 

Projektor

Sakrálne centrum je otvorené, hrdelné centrum nie je spojené so žiadnym motorom.
„Non-energy“ typ (spolu s reflektorom).
Modus: čakať

Približne 21% populácie sú projektori. Projektori sa veľmi dobre vyznajú v energii. Je to ich dar, pretože majú pracovať s energiou generátorov a manifestorov, viesť ich a usmerňovať. Ak sú projektori uznaní za tých, ktorými v skutočnosti sú, dostanú prístup ku svojej sile. Ich stratégiou je čakať na uznanie a pozvanie – pozvanie do manželstva, práce, do lásky. Cítiť sa vitálnymi, byť vyzvanými. Nie sú tu na to, aby uchopili inciatívu.

 

Reflektor

Všetky centrá sú otvorené.
„Non-energy“ typ (spolu s projektorom).
Modus: čakať

Približne 1% populácie sú reflektori. Sú najzriedkavejším typom. Ich grafika (chart) je úplne otvorená (to znamená, že neexistujú žiadne definované farebné centrá) a prijímajú druhých hlboko do seba. Kľúčom reflektorov je mesiac. Skôr, než urobia dôležité rozhodnutia, mali by prečkať jeden celý mesačný cyklus (cca 28 dní).

Profil

Na 12 profiloch môžeme vidieť zásadný spôsob, ako každý jednotlivec kráča životom. Presné výpovede sú možné samozrejme len v súhre všetkých podrobností dizajnu (design).

 

 

profil 1_3

Profil 1 / 3

Približne 15% obyvateľstva

Na vedomej strane nachádzame s 1.línou prieskumníka, smerujúceho veciam na koreň, aby sa nakoniec so solídnymi vedomosťami stal autoritou. Na nevedomej strane s 3.línou je tento človek anarchistom. Len čo rozozná nesprávnosť základov, je ochotný ich zničiť, aby získal miesto pre niečo nové. Solídny základ a bezbečné podklady vo všetkých životných oblastiach sú v tomto prípade obzvlášť dôležité.

profil 1_4

Profil 1 / 4

Približne 2% populácie

Na vedomej strane vidíme, ako pri profile 1/3, tému – prieskum základných vecí, s cieľom stať sa po čase autoritou. 4.línia na nevedomej strane vidí, že “tam vonku” sú aj iní ľudia. Komunikovať smerom von, pestovať priateľstvá a čakať na ten správny okamih , to sú v tomto prípade hlavné témy. “Skúmajúci oportunista” čaká na vhodnú príležitosť a správnych priateľov, aby mohol svoje zásady vyniesť do sveta.

profil 2_4Profil 2 / 4

Približne 15% populácie

S vedomou 2. líniou je takýto človek prirodzeným talentom, zamestnávaným svojími vlastnými záležitosťami, ale všetci premietajú na neho to, čo by bolo dobré. Na nevedomej strane stojí opäť oportunista, ktorý priateľsky a rozhodne čaká na vhodnú ríležitosť. Pre tento profil je dôležité pozvanie. Vzdelanie a podporovanie schopností sú pre 2/4 profil obzvlášť dôležité. Avšak, kým pominie fáza závislosti a opatery, môže prejsť trochu viac času.

profil 2_5Profil 2 / 5

Približne 2% populácie

Na vedomej strane tu máme pustovníka, ako v profile 2/4: nechajte ma na pokoji, čo zas všetci odo mňa chcú… to sú zásadné témy. 5. Línia na nevedomej strane má schopnosť nachádzať praktické riešenia a zavádzať všeobecne platné normy. Avšak aj tu sa, ako aj na 2. líniu, premieta mnoho vecí. Ovplyvňovanie týchto, svojím spôsobom utiahnutých ľudí, môže viesť ku paranoji. Odstup je preto jednou z najdôležitejších životných tém.

profil 3_5Profil 3 / 5

Približne 15 % populácie

Tu máme anarchistu a mučeníka na vedomej strane. Stále sa potkýnajú o situácie a vzťahy, aby zistili, ako to nefunguje. Učenie cez chyby a zmeny sú v tomto prípade dôležité. Na nevedomej strane nachádzame témy zaoberajúce sa všeobecne platnými vecami. Rebel, spytujúci platné normy a generál, od ktorého sa v krízových situáciách očakávajú riešenia. Pri tomto profile je dôležité vedieť, že chyby sú dôležitou zásadou pre ďalší vývoj.

profil 3_6Profil 3 / 6

Približne 2 % populácie

S týmto profilom sa žije na 3 fázy. Približne do 30 rokov dominuje, ako na vedomej tak aj nevedomej strane, téma pokusov a omylov. Chaos, robenie chýb, pesimizmus a stroskotané vzťahy sú témy, ktoré patria do tohoto životného úseku. Je veľmi dôležité nebyť trestaný za “chyby”, lebo chyby sú zásadnou zložkou vášho procesu. Od 30 roku života sa mení uhol pohľadu. Stáva sa z vás pozorovateľ. Na základe výdrže a skúseností z prvých 30 rokov sa vyvinie objektivita. Stáva sa z vás autorita, správca. S vekom okolo 50 rokov prichádza jedna s najväčších výziev. Mali by ste žiť a konať ako vzor pre ostatných. V tomto období možno spoznáte, čo znamená spriaznená duša.

profil 4_6Profil 4 / 6

Približne 15 % populácie

Tu nachádzame na vedomej strane oportunistu, ktorý je sústredene zamestnaný hľadaním priateľstiev, aby mohol touto cestou hlásať svoje pravdy do sveta. Nevedomá strana prechádza počas života 3 fázami: 30 rokov chaos, 20 rokov povznesenosti, to všetko s cieľom byť na konci žijúcim vzorom. To sú pri profiloch 3/6 a 4/6 podvedomé postupy, ktoré nie sú vedomej strane prístupné.

profil 4_1Profil 4 / 1

Približne 2 % populácie

Tento profil je spájacím bodom medzi profilmi s osobným určením a profilmi s transpersonálnou karmou. Na vedomej strane vidíme opät oportunistu, ktorý čaká, kým sa z priateľstiev vyvinie vhodná príležitosť. Nevedomá strana vyžaduje solídne základy. Fundament musí pasovať, aby mohol byť prívetivo ale rozhodne, bez chaosu a zmeny, vynesený do sveta. Pre ľudí s týmto profilom je odborné vzdelanie obzvlášť dôležité, pretože tieto základy držia celý život, a musia byt naozaj stabilné.

profil 5_1Profil 5 / 1

Približne 15 % populácie

5. línia “musí” ísť von, byť vo vzťahoch a spojeniach, svoje pravdy všeobecne uplatňovat a dávať svetu. Dobré meno, ktoré pramení z očakávaní a projekcií, sa môže udržať len za predpokladu, že všetko je naozaj praktické a užitočné. Nevedomá strana poukazuje na prácu so základmi. Fundament musí pasovať, inak nie je možné splniť všetky očakávania. Príliš skorý tlak a priveľké očakávania môžu viesť k paranoji.

profil 5_2Profil 5 / 2

Približne 2 % populácie

Máme tu dvojitú premietiaciu plochu: na vedomej strane očakávanie, že sa jedna o záchrancu a na nevedomej strane sa všetci domnievajú, že by to ten záchranca skutočne mohol byť. Odstup je v tomto prípade veľmi dôležitý, ale práve ten vás robí ešte atraktívnejším. Je zložité robiť vás zodpovedným, lebo konáte len na základe vlastných pohnútok. Veľká sila a perfekcia, ktoré sú v tomto prípade možné, nevzniknú bez príprav a vzdelania. Čím viac pokoja a odstupu je takémuto dieťaťu dopriate, tým menšia je pravdepodobnosť vzniku paranoje.

profil 6_2Profil 6 / 2

Približne 15 % populácie

Tu opät nachádzame 3 životné fázy, tentoraz na vedomej strane. Do 30 roka života sa títo ľudia riadia pokusom a omylom. Ich vlastnou témou je ale “životný vzor”, čo sa od nich očakáva už v detskom veku. Na nevedomú stranu sú stále kladené čakávania, práve preto je aj tu ústup veľmi dôležitý.  Až v druhej životnej fáze, približne od 30 roka života sa ústup stáva skutočnosťou. Títo ľudia sa stávajú objektívnymi pozorovateľmi a môžu mať veľký vplyv na spoločnosť. Približne od 50 roka sa musí 6/2 profil znovu vrátiť do života, opustiť svoje stanovisko pozorovateľa a stať sa životným vzorom.

profil 6_3Profil 6 / 3

Približne 2 % populácie

Profil 6/3 takisto prežíva tri fázy na vedomej strane: v prvej životnej fáze “dvojitý” chaos, pokus a omyl vo všetkých rovinách. Deti s profilom 6/3 potrebujú zvlášť veľa opory, aby mohli tento chaos zvládnuť, zároveň, ale málo zasahovania a očakávania, pretože tieto skúsenosti sú potrebné. Je pre vás veľmi dôležité, aby ste videli chyby ako možnosť učiť sa a nie ako trest. Po prvých 30 rokoch si ale nemôžete vychutnávať obdobie “na streche”, pretože 3. línia vás ďalej skúša. Približne v 50 rokoch žije 6/3 ako životný vzor. Ak aj obdobie ústupu bolo náročné a dištancia nikdy dlho nevydržala, doviedlo vás to k obrovskému pokladu skúseností.

Vnútorná autorita

 

Inneren-AutoritaetenInneren-AutoritaetenVnútorná autorita je miesto v nás, kde nám je umožnené autentické a spoľahlivé rozhodovanie sa. Tento bod nás vedie hlboko do Human Design Systém a presný popis všetkých možností presahuje tento rámec. Dôležité upozornenie: ak je solar plexus vaša vnútorná autorita, znamená to: ponechajte si dostatok času pre všetky dôležité rozhodnutia. Absolútnou potrebou je sa predtým aspoň raz vyspať.

 

Stratégia

4 typy v Human Design majú svoju vlastnú stratégiu, ako sa v živote správne rozhodovať.

1 ) Stratégiou generátora je reakcia. Počkajte, či sa vás niekto alebo niečo v akejkoľvek forme opýta a vy pocítite potrebu reagovať.

2 ) Stratégiou projektora je čakanie na pozvanie. Až po tom, ako ste boli pozvaný, môžete správne nasadiť svoje energie.

3 ) Stratégiou manifestora je informovať. Informujte svoje okolie, prv než budete konať, a týmto si získate spojencov, namiesto ľudí, ktorí vám nebudú dôverovať.

4 ) Stratégiou reflektora je čakať, kým neprejde jeden mesiac. Až po čase, po dostatočnej „reflekcii“ (aj s inými ľuďmi), máte dostatočne jasno na rozhodnutia.

 

Téma – nebyť sám sebou

Nekorektné správanie v rozhodnutiach je možné u všetkých 4 typov vidieť v jednotlivých témach, kde nie sú sami sebou. Ideálna možnosť ako si preveriť, či sme tou osobou, ktorou máme byť, respektíve, či žijeme ten život, ktorý je tu pre nás.

1 ) Téma – nebyť sám sebou u generátora je frustrácia. Kto nečaká na vlastné reakcie, naráža na odpor a je následne frustrovaný.

2 ) U projektora to je zatrpknutosť. Kto nečaká na uznanie a pozvanie naráža na odpor a stane sa zatrpknutým.

3 ) Téma u manifestora je zlosť. Kto neinformuje naráža na odpor a následkom je zlosť.

4 ) Téma u reflektora je sklamanie. Kto si nedopraje dostatok času, naráža na odpor a následkom je sklamanie.

 

Design dátum

Druhý dátum slúži vo výpočte nevedomej, telesnej strane, vašej osobnosti a je z mnohých hľadísk „missing link“ k celkovému obrazu.

 

Inkarnačný kríž

Vedomá a nevedomá os slnko/zem vytvárajú vo zverokruhu „kríž“, ktorý vytvára podstatu života, ktorého hĺbka je nekonečná. V súhre so všetkými ostatnými informáciami z Rave Chart, je možné vytvoriť presný obraz vašej osobnosti a jednoznačne vyčítať zmysel a cieľ vášho života.