BG5 (Base Group 5)BG5

BG5 Ανάλυση & Μηχανική Μικρών Επιχειρήσεων. Βελτίωσε την υλική σου ζωή.

Το BG5 είναι ένα νέο συμβουλευτικό μοντέλο που χρησιμοποιεί καινοτομικά εργαλεία  για να βοηθήσει αφ ενός  τα άτομα να βρουν την καλύτερη δυνατόν θέση τους στον εργασιακό κόσμο βάσει του προσωπικού τους δυναμικού, και αφ ετέρου να βοηθήσει  τις μικρές επιχειρήσεις να βελτιώσουν το δυναμικό που τις απαρτίζει, και ως εκ τούτου και την οικονομική τους απόδοση  δουλεύοντας  ομαδικά και αποτελεσματικά. Υπάρχει η εργασία που γεννήθηκες να κάνεις… και να την απολαμβάνεις. Και υπάρχει και η .. δουλεία που απλώς αναγκάζεσαι να κάνεις.

 

Η Συμβουλευτική του BG5 μπορεί να σε βοηθήσει να κάνεις την διαφορά:

Pigus_BG5

Θέλεις να μεταμορφώσεις την υλική σου ζωή και να ανακαλύψεις το μοναδικό ατομικό σου επιχειρηματικό δυναμικό?

 

 • Θέλεις να βελτιώσεις τα εισοδήματά σου , και να έχεις μεγαλύτερη αφθονία  στην  ροή του χρήματος?
 • Θέλεις να κατέχεις (γνωρίσεις) τα κλειδιά για την ικανοποίηση και την επιτυχία στην εργασία σου?
 • Η Συμβουλευτική BG5 χρησιμοποιεί καινοτομικά εργαλεία  για να βοηθήσει αφ ενός  τα άτομα να βρουν την

καλύτερη δυνατόν θέση τους στον εργασιακό κόσμο βάσει του προσωπικού τους δυναμικού, και αφ ετέρου να βοηθήσει  τις μικρές επιχειρήσεις να βελτιώσουν το δυναμικό που τις απαρτίζει, και ως εκ τούτου και την οικονομική τους απόδοση  δουλεύοντας  ομαδικά και αποτελεσματικά.

 

Pigu_potential

Οι Σύμβουλοι του BG5 μπορούν άμεσα να σας υποδείξουν:

 

 • Τις μοναδικές σας ικανότητες, τα γνωρίσματα και τα χαρακτηριστικά σας.
 • Ένα  προσαρμοσμένο ατομικά πρόγραμμα για αλλαγές καριέρας και υλική επιτυχία.
 • Το αν θα έπρεπε να δουλεύετε  μόνος σας,  σε συνεργασία η σε ομάδα.
 • Απλές εναλλακτικές για να βελτιώσετε  την επικοινωνία και να ελαχιστοποιήσετε τις διαμάχες, και τα προβλήματα που επηρεάζουν την ικανοποίηση &  περιορίζουν την επιτυχία.

Οι Σύμβουλοι του BG5 μπορούν να αναγνωρίσουν:

 • Κενά και αδύναμα σημεία στην παραγωγικότητα.
 • Λύσεις για την βελτίωση της ικανοποίησης των εργαζομένων και των πελατών.
 • Τους κατάλληλους για προσλήψεις, σε σχέση με σας.

Και να κατασκευάσουν:

 • Τις καλύτερες ομάδες για να επιτευχθεί το βέλτιστο οικονομικό δυναμικό.
 • Να συντονίσουν τα υπάρχοντα άτομα και να στελεχώσουν κατάλληλα με νέα άτομα, κατά την διάρκεια επιχειρηματικής επέκτασης.

Κάθε πρόβλημα είναι μοναδικό, έτσι επικοινωνήστε με έναν BG5 Σύμβουλο για να συζητήσετε τις ανάγκες σας.

 

Pigus_Anwendung

Το Υπόβαθρο:

Τα δεδομένα της γέννησης χρησιμοποιούνται στην Συμβουλευτική του BG5 σαν κλειδί για την εύρεση και κατ επέκταση την ανάλυση του Ατομικού γενετικού αποτυπώματος, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να εφαρμοστεί η μηχανική με ακρίβεια για τους σκοπούς του σχεδιασμού της ομάδας  – είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο ολόκληρη η ζωή μας μπορεί να βελτιωθεί – αυτή η γνώση μοιάζει να είναι,  ‘το κλειδί που λείπει’ στην αναζήτηση μας για την επιτυχία και την ικανοποίηση στον υλικό κόσμο.

 

Οι Αναλυτές:

Οι σύμβουλοι μας βρίσκονται ανά τον κόσμο, μιλάνε πολλές γλώσσες και εκτιμούν την πολιτιστική ποικιλομορφία. Κατέχουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών γνώσεων και ενδιαφερόντων έτσι ώστε να έχετε την δυνατότητα να βρείτε το κατάλληλο άτομο που θα καλύψει τις ανάγκες σας.

 

Η Προσφορά:

Η Συμβουλευτική του BG5 προσφέρει μια νέα μεθοδολογία που δεν μοιάζει με καμία άλλη, για την κατανόηση της καριέρας σας, και βάσιμες  επιχειρηματικές λύσεις για να βελτιώσετε την υλική σας ζωή. Οι Σύμβουλοι του BG5 χρησιμοποιούν καινοτόμα αποκλειστικά εργαλεία και λογισμικό που πηγαίνουν παραπέρα από αυτά που προσφέρουν οι άλλοι επαγγελματικοί σύμβουλοι.

 

Pingu_Philosophie

Career Profile Overview

 

Each individual has a unique blueprint for their material success. As a first step, using comparative analysis, this brief overview identifies whether working alone or with others activates your greatest material potential. You’ll walk away with a clear understanding what environment(s) you are ideally suited to succeed in – solo, partnerships, small business groups (Penta), and/or large corporate groups (OC16) and how best to communicate and make decisions when in these environments. Intended to give you a quick, fresh look at the best direction for you and a sample of how this type of consulting can benefit you, whether you are just starting out as a student or are a seasoned professional looking to improve or change your working situation.

Alpha One Analysis

Where the Career Profile indicates your ideal setting; the Alpha One Profile offers a more extensive personal business profile analysis of the skills, traits and attributes that will support your success.

 

Pingu_einzelanalyse

Beta Two Analysis

Analyses the key aspects of any business partnership, shows how 2 specific individuals can cooperate the most efficiently. Who should play which part? Are there potentials for conflict – and how to handle them. Does the partnership lead to additional and new qualities?

 

BG5 Small Business Analysis

BG5 Consultants accurately and efficiently analyze the dynamics, potential and problems of any working group. They offer practical and effective recommendations for transforming the bottom line based on their analysis using the exclusive NTWBusiness software.

 

BG5 Engineering

BG5 Alpha One Consultancy helps you implement recommended improvements by delivering ongoing consulting services to business groups and their directors. It offers executives and group leaders the personal insights and training necessary to work more effectively and profitably with their groups, teams and divisions. With BG5 Engineering, our consultants support you through several improvement phases including, recruitment, reorganization, and expansion efforts.

 

OC16 Basics

Growing a small group (max. 6 people) into a large one – a sometimes difficult step in a company’s development. OC 16 – the mechanics of large groups and/or the interplay of a couple of small groups – can help you master this next step successfully or restructure existing teams for more efficiency.

 

Pigu_Team