BG5 (Base Group 5)BG5

BG5 – Analizy dla Firmy

Nazwa ta oznacza: Grupa Podstawowa składająca się z trzech do pięciu osób i odnosi się do analizy pracowników Małej Firmy albo konstruowania w pełni funkcjonalnych zespołów pracowników w ramach Dużej Firmy, oraz ich liderów i dyrekcji. Podstawowym celem naszej analizy i inżynierii zespołów jest sukces materialny firmy albo projektu, oraz poczucie pełnej satysfakcji zawodowej wszystkich uczestników grupy. Jest praca, do której jesteśmy stworzeni…  i praca, która jest mozołem. Różnica leży w radości wykonywania tego co się lubi i w satysfakcji materialnej

 

Analiza BG5 jest w stanie pokazać tę różnicę szybko, skutecznie i precyzyjnie:

Pigus_BG5

 

Poprawa systuacji materialnej i osobisty potencjał sukcesu zawodowego

 

 • BG5 to rewolucyjna i jedyna w swoim rodzaju metoda konsultacji i analizy zawodowej, która umożliwi każdemu pracownikowi znaleźć jego najlepszą funkcję i pozycję w miejscu pracy

BG5 umożliwi Firmom poprawę zysków materialnych, jak też pełne wykorzystanie talentów pracowników, pozytywnie wpływając na ich efektywność i zadowolenie z pracy

 

Pigu_potential

Skuteczność i precyzja w analizie i inżynierii zespołu:

Analista BG5 jest w stanie bardzo dokładnie wskazać i wyrazić zarówno pozytywne jak i negatywne elementy w ramach dynamiki całej firmy, jak też indywidualnych osób.

Analista jest również w stanie łatwo znaleźć i polecić skuteczne rozwiązania potencjalnych problemów firmy.

Nasza usługa składa sie z dwóch części: najpierw analizy i potem inżynierii zespołu, czyli praktycznego zastosowania wytycznych w celu skonstruowania w pełni funkcjonującego zespołu zawodowego.  Pracujemy także z kierownictwem firmy w celu zapoznania ich z dynamiką ich zespołu, jak też rozumienia ich samych jako liderów wiodących ich zespół do sukcesu.

 

Pigus_Anwendung

The Background:

Nasza analiza i nasze rozwiązania są wynikiem wyjątkowej metodologii instniejącej w formie programu komputerowego umożliwiającego precyzyjny i skuteczny dostęp to indywidualnych predyspozycji wszystkich pracowników. Żadna inna metoda analityczna nie jest w stanie dotrzeć do takiej głębi i precyzji, i jednocześnie osiągnąć to w sposób obiektywny i bez ingerencji długich i stresujących testów psychologicznych.

Analiza BG5 wykonana jest na podstawie dokładnej daty urodzenia (włącznie z godziną) kierownictwa i pracowników firmy.

Nasi analiści mieszkają w różnych krajach, mówią wieloma językami i rozumieją różnice kulturowe. Mają też szeroki i adekwatny zakres doświadczeń zawodowych umożliwiający jasne porozumienie w języku firmy i jej profesjonalnych aspektów.

Skontaktuj się z nami, aby przedyskutować Twoje szczególne potrzeby i zamówić analizę indywidualną albo całej firmy.

 

Pingu_Philosophie

Career Profile Overview

Odkryj swój osobisty potencjał zawodowy: dla młodych osób szukających ukierunkowania zawodowego, osób poszukujących pracy  albo w sytuacji zmiany kariery zawodowej

 • Twój naturalny i bezbłędny proces podejmowania decyzji
 • czy najlepiej sprawdzasz się jako samodzielny pracownik, w partnerstwie z drugą osobą , czy w małym zespole
 • Twój potencjał jako kierownika zespołu / lidera zarządzającego grupą
 • Twój skuteczny i bezkonfliktowy sposób komunikowania się z innymi
 • cechy, atrybuty i predyspozycje wpływające na zadowolenie i sukces zawodowy, a także te, które ograniczają osiągnięcie sukcesu

 

Pingu_einzelanalyse

Beta Two Analysis™

Analiza i doradztwo dla Małych i Dużych Firm: rozwój finansowy i najlepsza kadra pracownicza

 • struktura firmy: naturalni liderzy i funkcjonalne podzespoły pracownicze
 • słabe punkty i ubytki w produktywności
 • poprawa poczucia satysfakcji klienta i poczucie osiągnięcia celu przez pracowników
 • wskazówki przy zatrudnianiu nowych pracowników podczas wzrostu firmy
 • dostrojenie instniejących zespołów

 

 

Pigu_Team