BG5 (Base Group 5)BG5

BG5  Малък Бизнес Анализ и Техники Подобрете материалният си живот

BG5 е нов консултантски модел, който се възползва от иновативни методи, за да помогне на отделните хора да намерят оптималната за тях позиция на работното място и да помогне на малкия бизнес да подобри финансовите операции и ефективността на екипа. За всеки съществува работа, която си роден да работиш… и да обичаш. И също такава работа, която си се НАУЧИЛ да вършиш.

 

BG5 Консултацията може да ви помогне да видите разликата:

Pigus_BG5

 

Искате ли да трансформирате материалния си живот ?

 

 • Искате ли да разкриете своя личен уникален бизнес-потенциал?
 • Искате ли да развиете фирмата си или да подобрите приходите си?
 • Искате ли да придобиете ключовете към удовлетворението и успеха на работното място?

Революционният приложим консултантски инструмент BG5 може да помогне на всеки да намери най-правилното за него работно място, а на малкия бизнес – да се развие, да повиши приходите и ефективността си

 

Pigu_potential

BG5 Консултантите бързо и точно могат да посочат:

 

 • Вашите уникални умения, таланти и качества;
 • адаптирана за Вас програма за кариерно развитие и материален успех;
 • дали да работите сам, в партньорство или с група;
 • прости, избягващи противопоставянето алтернативи за подобряване на комуникацията и минимизиране на конфликтите;
 • механизмите, които помагат и пречат на успеха Ви.

BG5 Консултантите могат да открият:

 • пролуки и слаби места в продуктивността
 • решения за подобряване на удовлетворението – вашето и клиентите ви
 • пропуски при подбора на персонала ви.

Техники:

 • най-добър екип/и за постигане на максималния финансов потенциал;
 • детайлно консултиране по време на разрастването на бизнеса и развитието на екипа.

Няма два еднакви проблема, затова дискутирайте с BG5 консултантите ВАШИТЕ нужди.

 

Pigus_Anwendung

Основата:

BG5 консултантите използват информация за времето и мястото на раждане като ключ за анализа на индивидуалния генетичен потенциал на човека. В по-нататъшната работа тази информация ще е необходима за постигането на най-голяма точност при планирането и извършването на процесите. Това е основата, която може да Ви помогне да подобрите живота си и най-вероятно е „липсващото звено“ във Вашия стремеж към материален успех и удовлетворение от живота..

 

Аналитиците:

Нашите консултанти живеят по целият свят, говорят много езици и се съобразяват с културните различия. Те имат богат професионален бизнес опит и разностранни интереси, така че сред тях да можете да намерите правилния за Вас човек, с когото да обсъдите нуждите си.

 

Нашите предложения:

BG5 консултантите предлагат уникална методология, разбиране и бизнес решения за подобряване на вашия материален живот. Те използват иновативни подходи, инструменти и софтуер, които превишават всичко, което други консултанти биха могли да предложат.

 

Pingu_Philosophie

Основнен преглед на кариерния Профил

Всеки индивид има уникални заложби за собствения си материален успех. Първата стъпка на този кратък преглед ще ви покаже кое активира вашия най-голям материален потенциал – дали да работите сам или в екип. Вие ще продължите с ясното разбиране каква среда е идеалната, за да успеете в нея – самостоятелно, в съдружие, в малък екип (Пента) и/или в голяма корпоративна група (ОС16) и как най-добре да комуникирате и да взимате решения в тази среда. Независимо дали сте едва в началото на трудовия си път или вече сте опитен професионалист, търсещ подобряване или промяна в работата си, този преглед ще ви даде пример за това как този тип консултиране може да Ви бъде полезен. Той ще ви даде бърз ясен поглед за най-добрите посоки, които да поемете.

 

Please order your CAREER PROFILE overview HERE

 

Алфа Едно Анализ™

Докато прегледът на Кариерния Профил показва идеалните за вас условия, Алфа Едно Анализът предлага по-разширен персонален анализ на вашия бизнес профил относно уменията, характерните ви черти и атрибути, които ще подпомогнат вашия успех.

 

Pingu_einzelanalyse

Бета Две Анализ™

Анализира ключовите аспекти на всяко бизнес партньорство, показва как двама души могат да си сътрудничат по най-ефективен начин. Кой коя роля трябва да играе? Съществува ли потенциал за конфликт и как да го избегнем. Дали това партньорство води до допълнителни и нови качества?

 

BG5 Малък Бизнес Анализ

BG5 консултантите точно и ефективно анализират динамиката, потенциала и проблемите на всяка работна група. Те предлагат практични и ефективни препоръки за промяна на основни характеристики на бизнеса на базата на анализ с използването на лицензиран NTW бизнес софтуер.

 

BG5 Алфа Едно Консултиране & Прилагане

BG5 Алфа Едно консултирането ви помага да приложите предложените подобрения чрез предоставянето на текущи консултантски услуги за бизнес групата и нейното ръководство. То предлага на мениджърите и лидерите на групи решения и обучения, необходими за по-ефективна и по-печеливша работа с техните групи, отдели и дирекции. С BG5 Прилагане нашите консултанти ви подкрепят през различните фази на развитие, включително наемането на персонал, реорганизацията и разрастването.

 

OC16 Основи

Нарастването на малка група (максимум 6 човека) до голяма група понякога е трудна стъпка в развитието на компанията. OC 16 – механиката на голямата група и/или взаимодействието на две малки групи – може да ви помогне да преодолеете тази следваща стъпка успешно или да преструктурирате съществуващия екип за постигане на по-голяма ефективност.

 

Pigu_Team